➤ Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Malmö uppgår bara i år till nästan en miljard.

Det rödgröna styret i Malmö vill skärpa riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Rent konkret vill man höja kraven på deltagande i arbetsmarknadsinsatser och göra det svårare för illegala invandrare att få ekonomiskt bistånd – vuxna i denna grupp ska nu endast få ”nödbistånd”.

Familjer som befinner sig i Sverige illegalt ska dock även fortsatt få mer, även om det är en lägre nivå – detta med hänvisning till att barnen har rätt till stöd för en ”skälig levnadsnivå”.

För att få det högre stöd som gällt hittills krävs en individuell prövning.

– Vi måste ge människor insatser så att de kommer närmare arbete. Försörjningsstöd ska vara någonting som är tillfälligt, för en väldigt kort period, säger Sedat Arif (S), ordförande för arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö, till SR.

Formellt ska beslutet tas den 28 november av arbetsmarknads- och socialnämnden, där de rödgröna har majoritet.

Under 2017 räknar Malmö stad med att kostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår till nästan en miljard kronor. Omkring var tionde Malmöbo får ekonomiskt bistånd – betydligt högre än i Stockholm och Göteborg.

Samtidigt ligger arbetslösheten på omkring 15 procent. Låg, eller fel, utbildning är en av orsakerna.