Under Reinfeldts regeringsinnehav införde allianspartierna år 2008 i princip fri arbetskraftsinvandring. Nu diskuteras att strama åt reglerna men det är inget som Reinfeldt, ny ordförande för branschorganisationen Visita som säger sig hjälpa företag inom besöksnäringen, vill se.

Det är Tidningen Näringslivet som intervjuar Reinfeldt i hans nya roll. Han påstår återigen att den fria arbetskraftsinvandringen hjälper ”integrationen” samtidigt som det råder brist på arbetskraft inom besöksnäringen. Det menar Reinfeldt bäst löses med mer arbetskraftsinvandring.

– Nu talar du med en person som under sin regeringstid införde möjligheterna till arbetskraftsinvandring. Om det är någonting jag känner ansvar för, så är det att det är jag som har öppnat upp Sverige för detta, med mina alliansvänner. I grunden tror jag på detta, jag tror på en större öppenhet – naturligtvis baserat på regler och respekt för den svenska arbetsmarknaden, säger han till TN.

Han beklagar också att samhällsdebatten numera säger att ”det är bra om det är färre som kommer hit” och vidhåller att en vidlyftig arbetskraftsinvandring för lågkvalificerade jobb är något positivt.

Kritik mot arbetskraftsinvandring

Under åren har skarp kritik riktats mot alliansens fria arbetskraftsinvandring. Anhöriginvandring till arbetskraftsinvandrare har stigit kraftigt sedan 2016. M och KD har även ångrat sig angående det så kallade ”spårbytet” som de själva införde tillsammans med Miljöpartiet. Det innebär att personer som får avslag på asylansökan i stället kan ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige.

Sven Larson skrev i en analys på Samnytt att arbetskraftsinvandring inte räddar något:

Ett återkommande tema i debatten om invandring och integration är att om bara invandrarna får jobb kommer alla integrationsproblem att lösa sig. Det är naturligtvis inte sant, men även om det vore så, skulle det fungera om och endast om invandringen var begränsad av sysselsättningsökningen i den svenska ekonomin. Den bistra sanningen är att sedan år 2000 har invandringen överstigit jobbtillväxten med 30 procent.

Våren 2020 gick SD och KD ut i gemensamt förslag för att skärpa kraven för arbetskraftsinvandring. Nu föreslår en utredare att man bör sätta ett så kallat lönegolv, där regeringsutredaren Anita Linder formulerar det som ”goda levnadsvillkor”. Moderaterna vill ha golvet på 27 540 kronor.

Även arbetsmarknadsprövning av arbetskraftsinvandrare ska införas nu, där en myndighet, istället för företagaren själv som är regeln nu, ska fatta beslut om det finns behov av en persons kompetens eller inte och därmed avgöra om personen ska få arbetstillstånd i Sverige.

LÄS MER: SD och KD i gemensamt förslag för att skärpa kraven för arbetskraftsinvandring

LÄS MER: NYA SIFFROR: Antalet anhöriga till arbetskraftsinvandrare har fördubblats sedan 2016

LÄS MER: M och KD vill ta bort spårbyte för asylsökande – införde det själva

LÄS MER: Även om alla nya jobb skulle gå till invandrare skulle det inte räcka