Nya uppgifter visar att tidigare statsminister Fredrik Reinfeldts skattekonto är belagt med sekretess. Detta trots att denna typ av uppgifter tidigare har varit offentliga. Men Skatteverket blixtändrade tillämpningen vilket även Kammarrätten godkänner.

Det var i samband med att Dagens Nyheter den 15 mars 2019 begärde att få ta del av uppgifter från Reinfeldts skattekonto och det aktiebolag han drev mellan 2014-01-01 och 2019-03-15 som tidningen blev nekad, rapporterar webbtidningen Dagens Juridik.

LÄS ÄVEN: Här är Fredrik Reinfeldts nya skärgårdshus

Skatteverket meddelade DN att det råder skattesekretess för en del av uppgifterna på Reinfeldts konton och lämnade därför ut de begärda dokumenten med dessa uppgifter mörkade.

Skatteverket ändrade tillämpningen
Enligt Dagens Juridik har Skatteverket tidigare ansett att det saknats en reglering kring vilken sekretess som gäller för myndighetens verksamhet inom skattebetalningsområdet.

Därför har den del av beskattningsverksamheten som rör betalning och överlämnade för indrivning av tidigare beslutade skatter och avgifter, exempelvis uppgifter om skatt har betalats in eller betalningsanmärkningar, tolkats att inte vara inkluderat i 27 kap. l § offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

Men plötsligt den 19 mars i år gjorde Skatteverket en ny bedömning genom ett ställningstagande och har numera kommit fram till att uppgifterna omfattas av skattesekretessen i 27 kap. l § första stycket OSL.

Kammarrätten avslår överklagande
När frågan sedan behandlades av Kammarrätten i Stockholm fastslogs att det inte finns någon anledning att ifrågasätta Skatteverkets bedömning. Tidningen skriver följande:

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att Skatteverkets sekretessbedömning grundar sig i att den verksamhet som regleras i SFL i fråga om skattekonto och de registreringsåtgärder som vidtas med anledning av regleringen är en integrerad del i myndighetens verksamhet att bestämma skatt.

Även om detta innebär en utvidgad tillämpning av skattesekretessen i förhållande till tidigare från Skatteverkets sida, kan ett sådant ställningstagande inte anses stå i strid med gällande lagstiftning. Kammarrätten instämmer alltså i Skatteverkets bedömning att de begärda uppgifterna förekommer i verksamhet som avser bestämmande av skatt.

Kammarrätten avslår därför överklagandet och meddelar att uppgifterna inte omfattas av något undantag från sekretess eller någon sekretessbrytande bestämmelse.

LÄS ÄVEN: Reinfeldt om invandringen: ”Ditt livs bästa investering”