I fjol levde nästan 20 miljoner personer i EU med någon typ av uppehållstillstånd. Det största antalet finns i Tyskland. Sverige kommer på fjärde plats i förhållande till befolkningsmängden.

Under föregående år utfärdades 3,1 miljoner uppehållstillstånd – flest utfärdade Polen följt av Tyskland och Storbritannien. Polen ligger även på tredje plats i förhållande till antalet invånare.

Den största gruppen som fick uppehållstillstånd var ukrainare och syrier och det enskilt största skälet var arbete.

För studier är Storbritannien populärast och för arbete utfärdade Italien flest tillstånd.

Sett till alla giltiga uppehållstillstånd var marockaner och turkar de största grupperna. För specifikt arbetstillstånd gick flest till ukrainare och för att studera till kineser.

Flest uppehållstillstånd per invånare fanns på Malta följt av Cypern och Polen.