När det redan höga dieselpriset steg ytterligare vid årsskiftet blev det inte längre hållbart för transportföretagen som nu måste höja priserna. Saker som livsmedel och möbler drabbas och blir dyrare för kunderna.

Ett av transportföretagen som drabbats hårt av det dyrare bränslet är Maserfrakt med huvudkontor i Borlänge.

– För en del av våra kunder kan vi reglera priset direkt. För vissa andra sker regleringen en gång om året eller vartannat år. Under den tiden är det vi som blir belastade av fördyringen, säger Annika Brandt, kvalité- och miljöchef på Maserfrakt, till statstelevisionen.

Detta kan enligt Brandt innebära att det i vissa fall blir en eftersläpningseffekt på företagets prishöjningar.

LÄS ÄVEN: Socialdemokraterna: Viktigt med högt dieselpris

Åkerier och transportföretag har möjligheten att kompensera för höjningar av bränslepriser genom sina avtal med företagen som beställer transporterna. I vissa fall skedde det omedelbart i samband med att drivmedelspriserna höjdes vid nyår, medan det i andra fall kan komma höjningar med eftersläpning i upp till ett år.

– Det kommer innebära ökade kostnader på mellan 10 och 15 procent för många företag och organisationer. En sådan stor uppräkning ser vi sällan och anledningen är det kraftigt ökade dieselpriset, säger Ulric Långberg på Sveriges Åkeriföretag.