Enligt en ny analys genomförd av Stockholms handelskammare baserad på färsk data från SCB ligger antalet vakanta tjänster i Sverige på rekordnivåer – siffrorna är de högsta någonsin sedan data började samlas in på området.

Under det fjärde kvartalet 2021 var antalet vakanser i Sverige 45 021. Det kan jämföras med tidigare toppnoteringen på 43 664 stycken från andra kvartalet 2018.

Jämfört med föregående kvartal var ökningen 14 procent. På årsbasis jämfört med fjärde kvartalet 2020 uppgår ökningen till 110 procent, vilket motsvarar 23 583 vakanser.

LÄS ÄVEN: Fyra av Sveriges tio miljoner invånare försörjer nationen

– I ett läge där Sverige i allmänhet, och Stockholm i synnerhet, redan hade höga siffror när det gäller arbetskraftsbrist är denna negativa utveckling djupt oroväckande. Den höga arbetskraftsbristen slår hårt mot samhällsekonomin i form av utebliven produktion och företagens långsiktiga konkurrenskraft, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Mer måste göras

Arbetskraftsbristen är särskilt stor inom just de näringar som är betydande för Stockholms ekonomi och näringsliv, bland annat data/IT, kommunikation, finans samt kvalificerade företagstjänster inom ekonomi, juridik och teknik.

– Siffrorna visar tydligt att mer måste göras för att det ska finnas incitament för att arbetslösa ska ta ett arbete eller vidareutbilda sig till yrken där det idag finns arbetskraftsbrist, fortsätter Stefan Westerberg.

2015 hävdade statstelevisionen att Sverige i och med migrantkrisen utsattes för ett kompetensregn.