Siffrorna för septembers sjukvårdsköer har nu publicerats av SKL. Mätningens siffror är inget att imponeras av – det är de sämsta någonsin för månaden september, trots politiska löften om att vårdköerna ska kortas.

Enligt den nationella vårdgaranti som infördes av Socialdemokraterna för att få bukt med vårdköerna ska man få sitt första besök eller uppföljningsbesök hos specialist inom 90 dagar. Denna garanti har emellertid inte fungerat som planerat.

LÄS ÄVEN: Ny mätning: Sveriges vårdköer i katastrofsiffror – 130 000 utan operation

I september visar mätningarna att totalt 74 669 patienter i Sverige har fått vänta i mer än 90 dagar på förstabesök i den specialiserade vården. 45 581 stycken har – efter ett beslut om planerad specialiserad vård – fått vänta längre än 90 dagar på operation/åtgärd.

Sammantaget är det 120 250 patienter som står utan vård för sina sjukdomstillstånd i ett sjukvårdssystem som uppvisar allvarliga brister.

Regeringen skryter om vård i världsklass

Enligt tidigare socialförsäkrings- och socialminister Annika Strandhäll har Sverige en vård i världsklass.

Tycker man något annat är man faktaresistent, menade Strandhäll.