Den vänsterliberala organisationen Reportrar Utan Gränser (RUG), skriver i årets upplaga av sitt ’pressfrihetsindex’ att pressfriheten i världen aldrig varit så hotad som idag. Snabbast går den negativa utvecklingen i Europa anser man.

Diktatur och krig pekas globalt ut som de främsta hoten mot pressfriheten men även i länder med fred och demokrati trycks pressfriheten tillbaka, anser RUG. Och i Europa sker detta i snabbare takt än i andra delar av världen. Länder som Malta, Tjeckien, Slovakien och Serbien har sjunkit kraftigt i placering på RUG:s pressfrihetsindex.

Även i Sverige anser många bedömare att utvecklingen går i fel riktning. Man pekar bland annat på hur statskontrollerade och regimtrogna medier och trollnätverk samarbetar med regeringen och delar av riksdagen för att stoppa granskande och regimkritisk journalistik från oberoende medieaktörer. RUG skriver i anslutning till sin rapport att ”det finns anledning till oro” också i Sverige.

LÄS MER: Efter censurmötet med regeringen: Google stryper all reklam på Samhällsnytt – på grund av “politiskt innehåll”

Nyligen tystades det makt- och mediegranskande journalistnätverket Granskning Sverige och fick se flera års redaktionellt material och arbete utraderat, något som kritiserades av RUG. I ännu närmare närtid anordnade den svenska regeringen ett insynsskyddat möte med företrädare för regimvänlig media, i vilket man tvingade företrädare för de stora sociala medieaktörerna att delta och lova ”självsanerande” inskränkningar i tryckfriheten under hot om att annars bli föremål för lagstiftning.

Många oberoende och resurssvaga medieaktörer använder dessa plattformar för att nå ut med sin journalistik, men stoppas nu i sin verksamhet efter påtryckningar av regeringen och de etablerade mediejättarna. Detta under förevändning om att den oberoende journalistiken skulle vara ”skadlig” och olaglig, trots att inga juridiska prövningar av om så är fallet har skett.

– Det är länder med demokratiskt valda ledare som inte förstår hur demokrati fungerar. Man kan inte hota och sprida förakt mot journalister och journalistik på det vis man gör där, för det får följder i verkliga livet, säger RUG:s ordförande i Sverige, Jonathan Lundqvist i ett uttalande till Sydsvenskan.

LÄS MER: Granskning Sveriges YouTube-kanal nedsläckt

Europeiska länder har i jämförelse med världen i övrigt rankats högt beträffande pressfrihet, och pressfriheten har här setts som en hörnsten i demokratin och något det därför är angeläget att slå vakt om. Att utvecklingen nu går i motsatt riktning kan ses som en allvarlig signal, menar Jonathan Lundqvist.

– Det riskerar på sikt att leda till att vi i Europa även tappar vårt demokratiska system. Det är naturligtvis enormt oroväckande.

LÄS MER: Reportrar Utan Gränser kritisk till hetskampanj mot Granskning Sverige: “Inskränker yttrandefriheten”

Lundqvist varnar också för en utveckling där regimer och statskontrollerade traditionella medier ägnar sig åt en systematisk användning av sociala medier, där trollfabriker iscensätter påverkansoperationer. Samhällsnytt har i flera tidigare reportage avslöjat sådana nätverk i Sverige med bas i eller nära relationer till regeringen, riksdagspartier och den mediala maktsfären

– Att smyga in olika typer av ifrågasättanden gör att man börjat få inflytande på ett helt annat sätt. Det medför en utmaning som jag tror att väldigt mycket av de närmaste åren kommer handla om: Hur vi kommer till rätta med de här problemen och hur vi ska lära oss att förhålla oss till journalistik i framtiden?, förklarar Jonathan Lundqvist.

LÄS MER: En trollfabrik med starka band till #jagärhär och rödgröna riksdagspolitiker

I sina egna kommentarer till den nysläppta rapporten gör RUG emellertid också en del påståenden som nu ifrågasätts. Bland annat jämför man USA:s president Donald Trump med den kommunistiske diktatorn och massmördaren Josef Stalin.