Parallellt med att riksdagspartierna förefaller inte klara av att förhandla fram en regering som kan styra landet, har de beslutat att höja sina ledamöters löner.

På torsdagen fattade Riksdagens arvodesnämnd beslut om att höja riksdagsledamöternas månadsarvoden med 1 500 kronor till 66 900 kronor. Höjningen börjar gälla från och med den 1 november.

Lönehöjningen motiveras med de löneförändringar som allmänt har skett under 2018 på arbetsmarknaden.