Som väntat blev det ett överväldigande nej då riksdagen på fredagsmorgonen röstade om talmannens förslag att låta Stefan Löfven (S) bli statsminister och bilda regering tillsammans med Miljöpartiet.

Med rösterna 200 nej och 116 ja förkastade riksdagen klart och tydligt förslaget.

Ytterligare 28 ledamöter lade ned sina röster, dessa kom från Vänsterpartiet.

Nu bollas frågan tillbaka till talmannen ännu en gång. Nästa eventuella omröstning kan dröja till januari. Efter att talmannen misslyckats att föra fram kandidater som släpps igenom av riksdagen fyra gånger kan han kalla till extra val.