Sedan förbudet för andra än staten att tillverka alkoholhaltiga drycker avskaffades har det bildats många privata företag i branschen, i synnerhet så kallade mikrobryggerier för öl men också destillerier för starkare drycker. Staten har dock försvårat för dessa tillverkare att få lönsamhet genom ett förbud att sälja sina produkter i anslutning till tillverkningen, så kallad gårdsförsäljning. Nu finns dock ett skarpt förslag från allianspartierna som även SD beslutat ställa sig bakom, som avskaffar förbudet.

I andra länder med ett alkoholmonopol liknande det svenska, exempelvis Finland, har man valt att tillåta gårdsförsäljning av det här slaget. Att bara få sälja till Systembolaget har inneburit höga trösklar för de små privata tillverkarna och ett ekonomiskt avbräck eftersom det finns en stor marknad med lokalpatrioter och turister som målgrupper för att sälja produkterna lokalt i anslutning till tillverkningen.

Ett avskaffat förbud skulle kunna skapa många arbetstillfällen, menar förespråkarna, inte sällan på platser där nya jobb behövs för att hålla bygden levande.

Förslaget kommer att klubbas i riksdagen någon gång de närmaste veckorna. Det är oklart hur de rödgröna partierna kommer att ställa sig till motionen i skarpt läge men de är i nuvarande skede avvisande.

Därefter ska en utredning tillsättas för att ta fram regler och andra detaljer kring gårdsförsäljningen. Om ett år räknar man med att den lokala försäljningen kan vara igång.