På onsdagen sade en majoritet av riksdagen ja till att finansiera EU:s kontroversiella coronafond med 150 miljarder svenska skattekronor. Detta trots stora hål i den svenska välfärden och kris i den inhemska ekonomin. Endast Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade nej.

Omröstningen i i den på grund av coronapandemin nedbantade riksdagen slutade med siffrorna 27 ja, 15 nej och 14 avstår. Det var således fler som inte röstade ja än som gjorde det.

Fonden ska dela ut pengar till EU-länder med ännu sämre ekonomi än Sveriges. Kritik har samtidigt riktats mot att dessa länder hamnat i den situationen av egen förskyllan, inte på grund av coronapandemin och att inte länder som tar budgetansvar bör straffas genom att tvingas betala för länder som agerat statsfinansiellt ansvarslöst, däribland Grekland, Spanien och Italien.

Det har också framförts en mer principiell kritik mot fonden som tar avstamp i att EU centralt inte har någon beskattningsrätt, det har endast de enskilda medlemsländerna. Fonden, menar man, är ett avsteg från principen om finanspolitisk samverkan som Sverige i den folkomröstning där vi sade nej till euron valde att stå utanför.

Sverige ska parallellt med att man betalar in 150 miljarder till stödfonden också fortsätta betala den vanliga EU-avgiften som idag uppgår till 35 miljarder kronor varje år.

Tre gånger mer än försvaret, fem gånger mer än polisen

150 miljarder är tre gånger mer än vad hela det svenska försvaret kostar om året och fem gånger mer än polismyndighetens budget.

Sammanlagt ska motsvarande 8 000 miljarder kronor slussas in i fonden. Huvudsyftet uppges vara att inte skapa slitningar i EU-samarbetet så att fler länder lämnar unionen, antingen frivilligt eller genom tvång för att de inte lever upp till de ekonomiska villkoren.

Statsminister Stefan Löfven har försvarat fonden med att ”den kommer att löna sig i längden” att vara solidarisk med de misskötta ekonomierna i Sydeuropa. Även Moderaternas ledare Ulf Kristersson har meddelat sig vara av den uppfattningen

Jimmie Åkesson: ”Ansvarslöst”

Sverigedemokraterna partiledare Jimmie Åkesson är av en annan mening och kallar beslutet för ”ansvarslöst” och har varit särskilt kritisk till att M och KD som SD ser som framtida regeringspartners efter valet inte att ned foten mot mångmiljardrullningen.

Samnytt har tidigare under onsdagen kommenterat beslutet i ett avsnitt av Samnytt TV: Rakt på som kan ses nedan.