Den folkomröstning om ytterligare en moské i Kalmar som Sverigedemokraterna nu samlar in man för att få till stånd blir sannolikt inte av även om partiet får in det erforderliga antalet underskrifter. Genom en bakväg i lagen kan en sådan omröstning ändå stoppas, vilket en majoritet av partierna i kommunen nu meddelar att man ämnar göra.

Många Kalmarbor tycker att det är en dålig idé att smälla upp ytterligare en stor moské i området Norrliden. Dels inkräktar det på ett upskattat grön- och rekreationsområde och dels råder oklarhet kring vilka aktörer som ligger bakom initiativet och finansieringen.

Sverigedemokraterna har fångat upp den folkliga kritiken och är i färd med att samla in namn för att få till stånd en folkomröstning i frågan. För detta krävs att minst tio procent av de röstberättigande skriver under, i konkreta siffror handlar det om cirka 5 500 namnunderskrifter.

De rödgröna partierna i Kalmar befarar nu att SD ska få ihop det erforderliga antalet röster, eftersom partiet ensamt fick 12 procent av rösterna i valet, och aviserar nu att man kommer att obstruera mot en eventuell folkomröstning.

Kryphål i lagen kan stoppa folkomröstningar

Konkret ämnar man utnyttja en ett demokratiskt kryphål där fullmäktige i en kommun kan stoppa en folkomröstning även om den uppnår kraven om två tredjedelar av ledamöterna röstar emot att den ska hållas.

Socialdemokraterna motiverar via kommunstyrelsens ordförande Johan Persson att partiet avser runda gräsrotsdemokratin med att det skulle vara en grundlagsskyddad rättighet för Kalmars muslimer att bygga en moské på den aktuella platsen.

Vänsterpartiets kommunalråd Liselotte Ross uppger inget skäl till att hennes parti kommer att gå emot folkviljan, bara att man delar Socialdemokraternas avsikt att göra det.

Miljöpartiets gruppledare Max Troendlé säger i sin kommentar att det vore ”osmaklig islamofobi” att låta folket avgöra frågan och menar i likhet med S att moskébygget är grundlagsskyddat och därför inte kan stoppas oavsett vad kommuninvånarna tycker.

Håller med SD – säger ändå nej till folkomröstning

Även Kristdemokraterna – som i sak håller med namninsamlande SD om att platsen för bygget är olämplig – meddelar genom oppositionsrådet Christopher Dywik att man kommer att motsätta sig en folkomröstning. Detta med hänvisning till att det är ”för dyrt och tidskrävande” att låta folket bestämma.

Det moderata oppositionsrådet Hanne Lindqvist uppger också att hennes parti avser att5 medverka till att stoppa en folkomröstning. I likhet med KD och SD är man emot det aktuella moskébygget men anser inte att dess vara eller inte vara är en fråga där medborgarna ska ha något att säga till om.

Liberalerna har inte bestämt sig för om man i fullmäktige kommer att medverka till att stoppa en folkomröstning eller inte. Partiets företrädare Lotta Wahlmino ger dock KD medhåll i att det kan vara för dyrt att låta de boende i Kalmar bestämma.

Centerpartiet har inte heller bestämt sig men partiets kommunalråd Erik Ciardi framhåller att man allmänt ser det som en ”mänsklig rättighet” för invandrade muslimer att få bygga moskéer i Sverige.

Namninsamlingen fortsätter tills vidare

Oavsett hur många namnunderskrifter Sverigedemokraterna samlar in, kommer det av allt att döma inte att bli någon folkomröstning om det kritiserade moskébygget i Norrliden. Namninsamlingen fortsätter dock enligt Jonathan Sager (SD) tills vidare.

Han öppnar samtidigt för att partiet kan tänka sig att acceptera en moské på en annan plats men att man får ta ställning till det när ett sådant förslag ligger på bordet.

Vid sidan om att platsen ska vara lämplig vill SD också veta vilka krafter som står bakom ett moskébygge och att det inte, så som skett i vissa fall, överges efter att ha fått tillstånd och påbörjats när ansvariga flyttat från kommunen och landet och lämnat en övergiven byggarbetsplats efter sig

En kommunal folkomröstning är endast rådgivande. Politikerna kan alltså köra över folkviljan även efter att en folkomröstning har hållits om de anser att folket röstat ”fel”.