I ett brev till landshövding Sven-Erik Österberg påpekar rösträknare Kenneth Karmaeus ut ett flertal brister vid länsstyrelsens rösträkning i Stockholm som han menar kan ha möjliggjort fusk.

Oegentligheter vid rösträkningen hos länsstyrelsen i Stockholm har avhandlats tidigare. Nu är det alltså en som rekryterades externt för att delta i rösträknandet som larmar om upplägget.

– Förvånansvärt, jag hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig att man hanterade en så viktig fråga på det sättet, säger Karmaeus till SVT Nyheter om hanteringen och säkerheten kring valsedlarna.

Han reagerar också på att rösträknarna fick ta med sig väskor och jackor till borden där valsedlarna hanterades.

– Du kan ta med dig valsedlar, som du inte ska ha med dig, och du kan stoppa ned valsedlar i ryggsäcken. Valsedlar som skulle ha räknats till ett parti. Det är alltså inte omöjligt att byta ut valsedlarna. Du kan liksom kamouflera vad du håller på med om du är ute i illvilliga ärenden.

Rösträknarna fick även själva välja vilka bord de skulle sitta vid och jobba.

En annan möjlighet Karmeus pekar ut är att kryssa i valsedlar utan kryss, och då kryssen inte räknas i den första räkningen i kommunernas vallokaler går det inte att upptäcka.

Karmeus hade aldrig tidigare arbetat med rösträkning och fick inför uppdraget fyra timmars utbildning. Själva räkningen menar han var ”kaosartad” och på frågan hur de skulle rösträkna fick han svaret ”vi har ingen fastställd arbetsmetod”.

– Så det fick man, jag vet inte… utveckla själv. De som skulle handleda oss var också oförberedda och visste inte sin plats och sin roll i det hela.

– Jag ser att det här är en fara. Den dagen som svenska folket tappar förtroendet för valprocessen, då är det riktigt illa. Det här är väl en grund i demokrati, att man tror och litar på den här processen: en person, en röst. Och att det behandlas på ett korrekt sätt.

Är ett nyval på sin plats på grund av alla oegentligheter som framkommit kring rösträkningen?