I takt med den kraftiga utbyggnaden av vindkraftverk dödas allt fler fåglar. I en video som fått uppmärksamhet på sociala medier visas ett av vindkraftverkens senaste offer upp.

Enligt Naturvårdsverket dödar ett vindkraftverk mellan 2,3 och 7,3 fåglar per år. En utbyggnad på 5 000 vindkraftverk i Sverige skulle innebära att upp till 36 500 fåglar kan komma att dödas årligen.

LÄS ÄVEN: Hundratals havsörnar dödas av vindkraftverk – försök med målade rotorblad ska minska massdöden

Samtidigt är det inte fåglar i allmänhet vindkraftverken kan utgöra en fara för utan exempelvis rovfåglar som kolliderar i större omfattning. Då rovfåglar har en långsam förökningstakt är de extra känsliga för en ökad dödlighet av vuxna fåglar och en förhållandevis liten ökning kan få stora konsekvenser. Även fladdermöss har en större risk att dödas av vindkraftverken. Ytterligare en faktor är miljön vindkraftverken placeras i.

Samnytt rapporterade nyligen att vindkraftverken framöver ska byggas ut mer jämnt över hela landet, även i tätbefolkade områden. Enligt beräkningar ska uppemot 4 000 nya vindkraftverk byggas i Sverige fram till 2040. I slutet av 2019 fanns det 4 120 stycken.

LÄS ÄVEN: Vindkraften ska byggas ut överallt i landet – även i tätbefolkade områden