Sedan november har omkring 240 migranter nått Storbritannien med små båtar via Engelska kanalen. Det ska patrullskeppet HMS Mersey nu sätta stopp för.

Sedan tidigare patrulleras Engelska kanalen redan av den brittiska gränsmyndigheten och den franska motsvarigheten. Efter en begäran från det brittiska inrikesdepartementet förstärks bevakningen nu med ett skepp från flottan.

Enligt försvarsminister Gavin Williamson ska HMS Mersey ”hjälpa till att få migranter att avstå från den farliga resan”.

Flottans patrullskepp är en tillfällig lösning tills den nuvarande styrkan förstärks med två skepp.

– Mitt fokus fortsätter att vara att skydda den brittiska gränsen och förhindra att liv går till spillo i kanalen, säger den brittiske inrikesministern Sajid Javid.

Javid har också ifrågasatt ifall de som korsar kanalen i mindre båtar verkligen är genuina flyktingar.