➤ Prostitutionen i Sverige domineras alltmer av utländska ligor, och på stark frammarsch är särskilt Rumänien. Idag kontrollerar romska och andra nätverk med rumänskt ursprung en fjärdedel av den svenska prostitutionsmarknaden.

Det är den slutsats som dras av att var fjärde person som de tre senaste åren har dömts för trafficking och koppleri har varit rumänska medborgare. Siffrorna har tagits fram av Sveriges Radio Kaliber.

Ett exempel som ges är en 25-årig vid namn Petru som dömts till två års fängelse och utvisning för grovt koppleri. Han var bara en kugge i ett stort rumänskt hallick- och prostitutionsnätverk med Stockholm som marknad.

Hans uppdrag var att köra runt de hitsmugglade prostituerade till olika adresser där de utförde sexuella tjänster. Det var av allt att döma en lukrativ uppgift. Under de få månader Petru vistades i Sverige kunde han skicka minst 200.000 kr hem till Rumänien.

De som grips och döms utgör toppen av ett isberg. På tre år har endast 42 personer lagförts och den hitresta prostitutionen breder ut sig i såväl större som mindre svenska städer.

Den gränsöverskridande prostitutionen är dessutom bara ett i raden av kriminella problem som Sverige och andra EU-länder drabbats av sedan Rumänien släpptes in i unionen. Andra ligor ägnar sig åt bland annat åldringsbrott, växlingsbedrägerier, ficktjuveri, inbrott och stölder. Ett stort problem är också det hitresta romskrumänska tiggeriet.