Sverigedemokraterna har länge förespråkat att militären bör kunna sättas in i kampen mot de kriminella invandrargängen där polisens resurser inte räcker till, och nyligen väckte man förslaget till liv igen. Nu får SD oväntat stöd av Socialdemokraterna medan samarbetspartierna i regeringen spjärnar emot.

Onsdagen blev med två ihjälskjutna, en skottskadad och en ihjälsprängd oskyldig kvinna ett nytt kvitto på hur långt från att ”knäcka gängen” politikerna och de rättsvårdande myndigheterna är. Polisens resurser är långt ifrån dimensionerade för den här sortens brottsnivå.

Samtidigt har Sverige ett militärt försvar som utöver att understundom resa iväg på ett antal insatser i fjärran land inte gör särskilt mycket aktivt. Sverigedemokraterna har återkommande föreslagit att våra sysslolösa soldater bör sättas in för att understödja polisen när det hettar till i de tungt kriminellt belastade ”utanförskapsområdena”.

Förbjudet sedan Ådalen ’31

För att så ska kunna ske krävs en lagändring. Att sätta in militären i fredstid har varit förbjudet sedan incidenten i Ådalen 1931 där ett antal våldsamma strejkande arbetare sköts ihjäl av inkallade soldater i det tumult som uppstod. Händelsen och vänsterretoriken kring densamma anses ha varit avgörande för att Socialdemokraterna vann valet året efter för att sedan inneha regeringsmakten i 44 år.

Men nu har partiet efter nästan hundra år alltså ändrat sig och förordar att militären sätts in mot grovt kriminella och våldsamma migranter i landets ”utsatta områden”. Fram tills nu har det bara varit Sverigedemokraterna som förespråkat en lagändring för att göra detta möjligt.

Regeringen spjärnar emot

Helt nyligen dammade Sverigedemokraterna av förslaget på nytt i hopp om att få gehör för det från sina Tidökollegor i regeringen. Men de ställer sig, trots utlovat ”paradigmskifte” i bekämpningen av gängkriminaliteten, avvisande till idén.

– Det finns inga sådana planer, säger försvarsminister Pål Jonson (M) på en direkt fråga.

I stället får SD oväntat stöd från oppositionen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson aviserar sitt partis kovändning i frågan och sluter upp bakom Sverigedemokraterna i att militären bör kunna sättas in mot de kriminella invandrargängen och andra våldsyttringar i ”utanförskapsområdena”.

Magdalena Andersson: ”Det här är inte Sverige”

Det är den fortsatt eskalerande invandringsrelaterade våldsvågen som fått Magdalena att tänka om i en fråga som varit ytterst känslig just för Socialdemokraterna ända sedan Ådalsincidenten.

– Det här är inte Sverige, så här ska vi inte ha det i Sverige, säger hon bestämt.

S-ledaren säger att lagen snabbt bör ändras så att militären får fria händer att bekämpa gängvåldet sida vid sida med polisen. Hon uppmanar nu de tre regeringspartierna M, KD och L att göra gemensam sak med S och SD för att klubba igenom en sådan lagändring i riksdagen.

Regeringen: Militär endast vid terrordåd

Men enligt försvarsministern är man alltså inte beredd att sluta upp bakom förslaget. Detta trots att justitieminister Gunnar Strömmer (M) tidigare antytt att interna diskussioner om detta pågår inom regeringens departement.

Det enda man från regeringen i den vägen vill vidgå i nuläget är samtal om att kunna sätta in militären i händelse av muslimska terrorattentat med anledning av den förhöjda hotnivå för sådana attacker som sedan en tid tillbaka föreligger. En översyn sker också med anledning av den förstärkta hotbild från Ryssland man bedömer finns i spåren av Ukrainakriget.

Att diskussionerna även skulle innefatta att ge möjlighet för militären att ingripa mot de kriminella invandrargängen är något som försvarsminister På Jonsson förnekar.

– Nej, det är inte kopplat till gängbrottslighet. Det är hybridhot och gråzonssituationer som vi tittat på möjligheten att Försvarsmakten skulle kunna bistå polisen. Men då handlar det om situationer som kan vara kopplade till höjd beredskap och ytterst krig och krigsfara.

S-utspel efter vikande förtroende

Att Magdalena Andersson gör ett lappkast i frågan antas kunna bero på att hon och hennes parti börjat förlora den medvind man haft en tid efter valet. I tre förtroendemätningar i rad har siffrorna sjunkit för S-ledaren. Samtidigt anses SD äga de invandringspolitiska frågorna och inte minst de som är relaterade till gängkriminaliteten.

Att kopiera SD:s politik kan därför enligt bedömare vara ett sätt att bättre positionera sig i de kriminalpolitiska frågor som dominerar den politiska debatten och medierapporteringen. Samtidigt som förtroendet för Magdalena Andersson sjunker, ökar det för SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Det är en utveckling som bekymrar Socialdemokraterna. Undersökningar genomförda av bland annat Göteborgs universitet har dessutom visat att nästan 8 av 10 svenskar är för att låta militären bistå polisen i kampen mot de kriminella invandrargängen