Såväl Sverigedemokraterna som alliansen är kritiska. Enda någorlunda positiva reaktionen kommer från Vänsterpartiet.

På tisdagsmorgonen gick Socialdemokraterna ut med förslaget att förbjuda religiösa friskolor, detta för att bryta segregationen – en av de stora samhällsutmaningarna enligt partiet.

– I svensk skola ska det vara lärare och pedagoger som styr, inte präster och imamer, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Socialdemokraterna har nu gett Skolverket i uppdrag att förtydliga läroplanen för att motverka en systematisk könsuppdelad undervisning.

Man har även lagt fram ett lagförslag om att införa lämplighetsprövning av den som vill starta och driva friskola samt tillsatt en utredning som ska göra en rättslig analys av vad som gäller för religiösa friskolor och föreslå ett tydligare regelverk.

Kritik
Hos Sverigedemokraterna menar man att det är fel att samtliga religiösa friskolor, varav vissa är bland de bästa betygsmässigt, ska drabbas för att ett fåtal missköter sig.

– Vi står fast vid att inga nya skolor skall nyetableras innan de nya reglerna om tillstånd och tillsyn är på plats på Skolinspektionen, som SD tidigare har föreslagit, säger Stefan Jakobsson (SD), skolpolitisk talesperson.

– Att förbjuda väl fungerande skolor för att några få inte sköter sig, och inte följer att utbildningen skall grundas på icke konfessionell grund samt västerländska kristna värderingar, är ett skämt.

SD:s förslag går ut på att sätta stopp för nyetableringar av religiösa friskolor tills ett bättre utvärderingssystem är på plats, ge Skolinspektionen 100 miljoner kronor mer för att öka de icke föranmälda besöken med fokus på konfessionella skolor, ge Skolinspektionen muskler att agera med kraft mot de skolor som bryter mot reglerna och styr upp icke fungerande verksamheter med hjälp av statligt tillsatt rektor eller indraget tillstånd samt se till att en dålig verksamhet granskas under lupp och regleras hårt.

Även inom alliansen är man kritiska medan regeringspartnern Vänsterpartiet är positiva till förslaget.

Hos Miljöpartiet vill man vänta med att kommentera utspelet tills den pågående utredningen är klar.