För ett par dagar sen stod det klart att Socialdemokraterna inför nästa års val avser vrida den ekonomiska politiken ytterligare vänsterut. Detta får man nu stöd för från stora delar av partiet.

I söndags rapporterade Samnytt om Socialdemokraternas besked. Vid sidan av återinförd fastighetsskatt vill Socialdemokraternas Stockholmsdistrikt med Anders Ygeman i spetsen också höja kapitalskatten, slopa RUT-avdraget samt återaktivera det beslut som sedan 2017 redan finns i partiet om att stoppa vinster i välfärden.

Stockholmsdistriktet får nu stöd från bland annat Skåne där Niklas Karlsson, ordförande för distriktet, säger sig se stora brister med dagens fastighetsavgift som han menar i dag är ”regressiv och det är helt orimligt” och den bör bli ”mer rättvis”.

– Samtidigt måste det finnas någon typ av begränsningsregler, så att skatten faktiskt blir rättvis. Så att rättvisan inte bara utgår från taxeringsvärdet, utan också från hushållets samlade förmögenhet, säger Karlsson till Dagens Industri.

– Vi tycker att hela skattekvoten måste höjas, den bör upp ett par procentenheter.

Översyn av skattesystemet

Stöd kommer även från Jönköpingsdistriktet där ordförande Carina Ödebrink efterlyser en ”bred översyn av skattesystemet”.

– Ska vi ha en välfärd värd namnet framöver så behöver vi ha mer resurser, inte mindre. Och då måste man titta på alla delar, säger hon.

Även i Kronobergsdistriktet välkomnar ordförande Robert Olesen en större översyn av skattesystemet.