Inflationen i Sverige är uppe i tvåsiffrigt och fortsätter att skena. Löntagarna har för längesedan passerat gränsen för reallönesänkningar men uppmanas ändå hålla igen i kommande löneförhandlingar för att inte driva på inflationen. Samma återhållsamhet syns inte bland de styrande politikerna som varit med att skapa inflationskrisen. Här kompenserar man sig i stället för hela inflationen – och lite till.

Samnytt har tidigare rapporterat om de kraftiga arvodeshöjningar politikerna i bland annat Norrtälje kommun gett sig själva. Där var de skyldiga partier på högersidan och fick kritik från vänster.

På den röda kanten är man dock inte bättre. I Eskilstuna sätter nu socialdemokratiska kommunalfullmäktiges ordförande Ann-Sofie Wågström (S) och kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) något av rekord i att höja sina egna löner.

I Ann-Sofie Wågströms fall handlar det om ett halvtidsuppdrag som tidigare arvoderades med 21 450 kronor i månaden men som nu stiger med 14 300 kronor till 35 750 kronor. För Jimmy Jansson, vars uppdrag är på heltid, blir beloppen de dubbla.

I båda fallen blir det en löneförhöjning på hela 60 procent. Kommunens skattebetalare tar notan.

Varken Wågström eller Jansson vill svara på frågor från media om vilka signaler de tror att tilltaget skickar till löntagarna inför kommande avtalsförhandlingar.

”Vore väldigt fel” att svara på frågor

Wågström säger dock in en kort kommentar till stats-TV att hon anser att hon är värd pengarna. Jansson tycker inte att han ska behöva försvara beslutet inför väljarna och menar till och med att det vore ”väldigt fel” att säga något.

Att hans och Wågströms arvoden nu hamnar rejält mycket högre än i andra kommuner försvarar han med att S-duons arbete i Eskilstuna ”inte går att jämföra” med några andra kommunpolitikers.

I motsats till lönebildningen generellt i samhället som förhandlas fram mellan arbetsmarknadens parter, sätter politiker i kommun, region och riksdag/regering sina egna löner genom arvodeskommittéer. Systemet har fått kritik tidigare och ifrågasätts än hårdare nu när vanligt folk kämpar med att få ekonomin att gå ihop i spåren av skenande priser på mat, el och drivmedel.

Eskilstuna placerar sig efter rekordhöjningarna som en av de kommuner i Sverige som ger sina styrande politiker de högsta arvodena.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Chockhöjde politikerlönerna: ”Det är en fråga om prioriteringar”