Kenneth Persson, socialdemokratisk profil i Borlänge, ertappades för en tid sedan med ekonomiska oegentligheter när han delade ut skattebetalarnas pengar till bland annat en fotbollsklubb där han själv är ordförande, Han tvingades lämna sin uppdrag och får nu efter en utredning allvarlig kritik från kommunens revisorer för jäv.

Persson, som efter skandalen hoppat av sitt gamla parti och i stället anslutit sig till Vänsterpartiet, har under sin tid som lokal S-pamp använt Borlängebornas skattepengar lite som han vill. Förutom en dusör till sin egen fotbollsklubb gick bidragspengar från kommunens socialnämndsbudget också till andra föreningar med till Persson närstående personer har ledande befattningar.

LÄS MER: S-topp avgår efter korruption – beviljade bidrag till sin egen klubb

Till slut sprack bubblan och Persson tvingades ta sin hand ur kommunens syltburk. Han fick dessutom lämna alla sina politiska uppdrag för Socialdemokraterna. Nu försöker den tidigare S-toppen i stället göra ny politisk karriär inom Vänsterpartiet.

En utredning tillsattes och är nu klar. Kommunens granskande revisorer riktar skarp kritik mot Perssons egenmäktighet med socialnämndens bidragspengar och den jävssituation han befunnit sig i när bidragen betalades ut.

– Det här är allvarligt, slår kommunrevisionens ordförande Ulla Olsson (M) fast i en kommentar till DT.

Revisorerna skriver bland annat i sin rapport att Persson skulle kunna fällas för brott om ärendet hamnar på förvaltningsrättens bord:

Det är förvaltningsrätten som avgör när jäv har förekommit i handläggningen av ett ärende. Vår bedömning är dock att ordföranden i socialnämnden var jävig när han deltog i ordförandeberedningen där han både deltog och närvarade när ärendet handlades.

I rapportens fastslås att det förekommer fler stora brister i hur Persson skött sitt uppdrag och att pengar rentav kan ha betalats ut till föreningar som inte ens existerar. Ulla Olsson igen:

– Det är väldigt rörigt kring det här bidragsärendet. Frågan är om föreningen Folkets hus västra Borlänge ens finns. Tanken var nog att de två föreningarna Tjärnkraft och Kulturhuset Västra Borlänge skulle ha gått upp i Folkets hus västra Borlänge, men det har inte gjorts.

Vidare konstaterar revisorerna att Persson ignorerat att regelverket ändrats och fattat felaktiga bidragsbeslut utifrån gamla regler som inte längre gäller. Det menar man visar på en inkompetens som inte får förekomma i sådana här sammanhang.

Rapporten har nu överlämnats till socialnämnden för yttrande och ställningstagande kring en eventuell rättslig fortsättning på ärendet. Nämnden har i motsats till revisorerna tidigare i en egen utredning friat Persson från anklagelser om jäv.