En 25-årig man sökte asyl med hänvisning till att han är hotad efter att ha dödat sin kusin på grund av ett bråk om släktens mark i Afghanistan. Migrationsverket sa dock nej och beslutade om utvisning. Men istället har nu Migrationsdomstolen ändrat beslutet – och ger mannen med familj permanent uppehållstillstånd.

Det var i november förra året som Migrationsverket beslutade att avslå 25-åringens asylansökan. Mannen med familj hade kommit till Sverige hösten 2015 och uppgav att de flytt från Iran, rapporterar Aftonbladet.

25-åringen, som ursprungligen är från Afghanistan, ska ha berättat att han dödat sin kusin under ett bråk om familjens mark – och är nu rädd för att hans farbror, den döde kusinens pappa, skulle hämnas om de återvände.

Migrationsverket beslutade dock att familjen skulle utvisas.

Migrationsdomstolen ändrar beslutet
Beslutet överklagades till Migrationsdomstolen och i början av september upphäver domstolen Migrationsverkets beslut och beviljar 25-åringen med familj permanenta uppehållstillstånd och alternativa skyddsstatusförklaringar.

Under förhandlingen i Migrationsdomstolen berättade 25-åringen att bråk uppstod efter att han krävt en del av intäkterna från hans farbrors skörd. Under bråket ska han ha slagit sin kusin i huvudet med en sten och sedan flytt. Pappen till 25-åringen ska sedan ha berättat att den skadade sonen dött och att farbrodern och dennes släkt tänkte hämnas på familjen, enligt domen.

”Kan ha varit nödvärn”
Migrationsdomstolen ansåg att han genom sin berättelse påvisat att det finns en hotbild mot honom och hans familj ifall de skulle återvända till sin hemprovins.

Domstolen skriver att: ”Mot bakgrund av de påtagliga brister som finns i det formella afghanska rättsväsendet anser domstolen att det inte är möjligt att hänvisa familjen till myndighetsskydd på hemorten”.

Enligt utlänningslagens andra paragraf kan en asylsökande uteslutas från att anses som alternativt skyddsbehövande ”om det finns synnerlig anledning att anta att han eller hon gjort sig skyldig till ett grovt brott”.

Men Migrationsdomstolen går på afghanens version av händelsen och skriver i domen att:

NN har erkänt att han brukat våld på ett sådant sätt, som resulterat i döden för en farbrors son i samband ett slagsmål med mannen och två andra personer. Han har uppgett att han tog den sten han använt som tillhygge för att försvara sig och att han inte hade avsikt att skada någon. Han anför att han inte gjort sig skyldig till brott utan har endast handlat i nödvärn.

Det står även i domen att ”Migrationsdomstolen bedömer att det inte finns synnerlig anledning att anta att NN har gjort sig skyldig till ett grovt brott”.

Därmed låter domstolen alltså den 25-årige afghanen stanna i Sverige med permanent uppehållstillstånd.