Att vara barn i det nya Sverige är inte den sorglösa tillvaro det en gång var. De klimataktörer som gör sitt bästa för att ingjuta katastrof- och dödsångest i våra minsta får nu konkurrens av Bris vars nya initiativ är att vänja barnen vid en verklighet där man när som helst kan falla offer för det dödliga gängvåldet.

Förr ansågs det att barn så långt möjligt skulle skyddas från världens ondska och elände och ges en sorglös barndom för att genom en grundtrygg identitet som vuxna sedan bättre vara rustade att möta den stora världens verklighet med alla dess problem och brister.

Idag är det den omvända filosofin som gäller. Barnen ska så tidigt som möjligt introduceras i sådant som tidigare hörde vuxenvärlden till, allt från minoriteters udda sexuella uttryck till ångest över jordens nära förestående undergång i en klimatkatastrof.

Förberedas i stället för att skyddas

Det senaste är att också vänja barnen vid den nya verklighet som blivit Sveriges, där det brutala gängvåldet aldrig är långt borta. Förnedringsrån, misshandel och mord är sådant som organisationen Bris – Barnens rätt i samhället – nu vill fylla barnens huvuden med.

Tidigare handlade barnens rätt om rätten att skyddas mot skrämmande företeelser men idag är det alltså andra principer som gäller. ”Barn har rätt till information, särskilt om det som är skrämmande” förklarar Anna Toss, redaktör och projektledare på Lilla Krisinfo – barnens egen avdelning inom MSB.

Konkret syftar hon på det nya invandrarkriminella gängvåldet som förefaller vara här för att stanna och därför är något som barnen behöver lära sig att leva med. MSB – myndigheten för samhällsskydd och beredskap – behöver nu fokusera mindre på att skydda barnen från det onda och mer på att i stället ge dem mental beredskap inför att drabbas av det.

Ger ut skrift riktad till de yngsta

Tillsammans med Bris har MSB författat en skrift om det nya Sverige där gängkrigen är ett frekvent inslag. Skriften riktar sig till de yngsta och fokuserar på hur detta våld kryper allt längre ned i åldrarna.

Eftersom alltfler barn nu rekryteras till gängen och begår mycket grova brott, inklusive mord, är ett av Bris och MSB:s uppdrag att lära barnen att förstå att de inte längre kan förutsätta att alla barn de möter ute är kompisar – de kan i stället vara förhärdade brottslingar kapabla till det mest brutala våld.

Vi har sett att många barn oroar sig för gängvåldet och undrar hur det kan drabba dom själva eller människor de känner” berättar Toss och menar att detta motiverar det initiativ man nu tagit för att mentalt vänja barnen vid att det är så samhället ser ut idag.

Kan slå till när och var som helst

Polisen, Socialstyrelsen och Stockholm stad är också med på ett hörn och bidrar till barnens inskolning i den verklighet som numera är Sveriges. Det är viktigt anser man på Bris.

Detta eftersom gängvåldet kan slå till när och var som helst – på skolgården, på lekplatsen hemma och så vidare. Om man inte själv drabbas kan ett syskon eller en kompis ha gjort det. Bris menar att barnen också behöver förberedas för att i sandlådan eller gungan utsättas för rekryteringsförsök från andra barn som redan är gängkriminella.

Det är en rättighet som barnet har”, tycker Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris och en av eldsjälarna i projektet. Sammantaget handlar det om att ”hjälpa barn att bli bättre förberedda för kris”. Skriften ska gå ut till alla barn som är i läskunnig ålder.