Totalförbjud spel på matcher i lägre divisioner och överväg förbud på spel i enstaka moment av matcher. Det är miljöpartisterna Rasmus Lings och Emma Hults recept för att krossa den organiserade brottsligheten.

Medan Sverige under de senaste veckorna drabbats av en lång rad gängrelaterade våldsamheter som upplopp och skjutningar, är det på fotbollsplanen Miljöpartiet vill bekämpa gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten.

Enligt Ling och Hult tillhör Sverige numera ett av de värst drabbade länderna av matchfixning vilket man menar är en förtroendefråga för hela idrottsrörelsen. Man hänvisar även till att det många gånger är kriminella grupperingar som ligger bakom misstänkta fall av spelfusk och att man använder detta för att tvätta pengar. Därmed är matchfixning ett problem för hela samhället och måste bekämpas för att inte göda gängkriminalitet och organiserad brottslighet, skriver duon.

Utöver den utredning man redan tillsatt för att titta närmare på hur man kan försvåra för matchfixning vill man även helt förbjuda spel på matcher i lägre divisioner och överväga förbud på spel i enstaka moment av matcher.

Vi kan inte låta kriminella nätverk livnära sig på att förstöra idrotten. Det är dags att ta problemen med matchfixning på allvar.