Det cirkulerar anklagelser mot Samnytt för den reklam som stundtals finns eller har funnits på sidan. Anklagelserna och insinuationerna är inte bara felaktiga, utan medvetet lögnaktiga syftande till för skada Sveriges största alternativmedia. Vi vill därför berätta för våra läsare och andra nyfikna hur det ligger till.

Bakgrund

Det började i etablissemangsmedia där vi kritiserades för så kallade kändisannonser. Bakgrunden till dessa är att Samnytt redan 2018 censurerades och blockerades av Google efter ett möte mellan dåvarande S-regeringen och Google. IT-jätten kontrollerar mer än 80 procent av annonsmarknaden på nätet och när de, av politiska skäl, uteslöt oss har vi sedan dess varit hänvisade till andra annonsbörser för så kallad programmatisk reklam.

LÄS ÄVEN: Efter censurmötet med regeringen: Google stryper all reklam på Samnytt – på grund av ”politiskt innehåll”

Vi har testat många olika sådana alternativa annonsbörser, alltid med ytterst skrala resultat. Vi anlitade även en extern aktör här i Sverige som hanterade hela reklamdelen åt oss och som därmed höll kontakt med och testade olika annonsnätverk för programmatisk reklam – dvs. reklam som genereras automatiskt av företaget som annonserar på ett visst utrymme, i det här fallet på samnytt.se.

Det är denna reklam som Expressen skrev om i början av juli, samma tidning vars tidigare chefredaktör Thomas Matsson satt med på censurmötet mellan Google och regeringen. Senare sa Matsson i en intervju till sin egen tidning:

– Det här var ett konstruktivt möte: Morgan Johansson (S) och Peter Eriksson (MP) var mycket tydliga mot nätjättarna och vi från Tidningsutgivarna förklarade att vi är redo att bidra till ökad kunskap om den svenska debattmiljön och vilka mörkerkrafter som finns här och som hotar demokratin med bland annat hot.

Det blev även extremt tydligt vilken agenda Expressen har med sitt så kallade avslöjande om ”högerextrema sajter” och när de försöker hålla oss ansvariga för reklam som påstås ha lett till att bluffmakare lurat pengar av någon.

Kontrollerar inte programmatisk reklam

Det ska samtidigt tilläggas att vi inte har resurser att detaljgranska alla bolag och personer bakom dessa för att utröna huruvida en viss reklam är av tvivelaktig natur eller inte. Lika lite som vi kan kontrollera annonsörernas tjänster eller produkter kan vi styra över om exempelvis en annons om kosttillskott leder till att någon som klickar på den blir nöjd eller missnöjd med varan eller om den som klickar på reklam från en bilhandlare i slutändan känner sig lurad eller inte efter köpet.

Vi är heller ingalunda ensamma om att inte kontrollera programmatisk reklam på det sättet, det gör i princip ingen. Ett exempel är IT-jätten Facebook som har den här typen av nu ifrågasatta Bitcoin-annonser med kändisar på sin plattform. Vi kan även berätta att vi inte har sålt den här typen av reklam för någon provision utan istället det normala för visningar/klick, vilket genererar väldigt låga inkomster.

Inte en enda gång

Hur många gånger har någon rättsvårdande myndighet som jobbar mot bluff och bedrägeri kontaktat oss och meddelat att de tror att en viss reklam eller en viss annonsbörs befaras vara bluff? Inte en enda gång. Hur många gånger har någon av de ”kändisar” som figurerat i viss reklam kontaktat oss och sagt att de inte accepterat sin medverkan i reklamen? Inte en enda gång.

Att det nu uppkommit en sorts folkdomstol i etablissemangsmedia och på sociala medier som försöker ge sken av och anklaga oss för att vara del av kriminella nätverk blir mot bakgrund av det underligt. Om Jean-Claude van Damme gör reklam för en produkt eller tjänst och företaget vill annonsera på Samnytt är det inte rimligt att vi ska kontrollera om van Dammes medverkan är på riktigt eller ej. Skådespelaren Alec Baldwin gör exempelvis reklam för Bitcoin-plattformen eToro. Ska vi ringa honom och dubbelkolla om vi får en fråga från eToro att annonsera på Samnytt?

Faktum är vi aldrig fått en förfrågan eller information från någon myndighet någonsin om att något skulle vara fel. Vi har fått några mejl från läsare som stört sig på låg kvalité på annonserna. Det är allt ifrån klagomål om vulgära bilder, till vitaminer man inte tror på, casino-sidor man inte gillar och Bitcoin-projekt man menar lovar mer än de håller. Vi har aldrig undersökt detta närmare, inte betraktat det som vårt bord. Men i vissa fall har vi tagit bort annonser som vi inte tyckte passat på vår sajt. Vi har i övrigt förlitat oss på annonsnätverkens olika förfrågningar vid en första anblick.

Det enda som går att förhålla sig till rörande kritiken mot så kallade skräpannonser är om en rättsvårdande myndighet meddelar oss att de tror det är bluff eller om ”kändisen” som figurerar på bild kontaktar oss och säger att denne inte har gett sitt medgivande. Men det har alltså hänt noll gånger.

Vad skulle hända om exempelvis bedrägeriroteln hos Polismyndigheten kontaktade oss och framförde: ”Hej Samnytt. Vi befarar att dessa annonser är bluff”? Annonserna skulle tas ner samma dag. Men ingen har någonsin gjort detta under de år vi testat olika annonsnätverk efter att Google blockerade oss.

Anklagelserna att vi medvetet varit en del av någon bluff är lögnaktiga och designade att försöka sätta käppar i hjulet så att etablissemangsmedia får mindre konkurrens i medielandskapet genom att färre tar del av våra artiklar eller allra helst att vi tvingas lägga ned tidningen. Det här är också bara det senaste i raden av försök att svartmåla och skada oss.

Sponsrade artiklar

Utöver den programmatiska reklamen från annonsnätverk finns det även så kallade ”sponsrade artiklar” på Samnytt men inte på startsidan. Det är olika företag som köper en artikel vari det finns en länk till företagets sida. Sådana annonsartiklar som vid ett första ögonkast ger sken av att vara en vanlig artikel förekommer även i landets större tidningar.

Funktionen för sådana sponsrade artiklar är att öka SEO-statusen på sidan som köper reklamen, alltså hur den sidan rankas i sökresultat på nätet. Dessa artiklar går aldrig ut till våra läsare på startsidan och man ser dem inte såvida man inte aktivt söker upp dem via exempelvis Google. Anledningen är enkel. De är inte menade att bli lästa hos oss utan endast att ge SEO-värde genom att Googles indexeringsverktyg känner av att sidan får en länk från en större sida som Samnytt.

Det förekommer grundlösa påståenden att vi utöver att vara en aktiv del av annonsörerna också skulle ha författat dessa sponsrade inlägg själva. Det stämmer inte. Länkarna går till vitt skilda hemsidor och det är aktörerna bakom dessa som skrivit artiklarna. Det kan vara mindre företag som vill synas bättre i sökresultaten på nätet – ett exempel är flyttfirmor som vi har haft på sidan. Det kan vara casino- eller andra spelsidor som vill rankas högre i sökresultat. Det kan även vara Bitcoin-sidor eller i princip vad som helst.

Dessa sponsrade artiklar för spel, Bitcoin eller annat skickas till oss som färdigskrivna texter, med länk till dem och bilder. Vi publicerar det och deras sida får högre SEO-ranking av Google. Processen att kontrollera varje länk, varje sida och en eventuell registreringsprocess därefter skulle vara en helt oöverstiglig uppgift, speciellt för oss med våra begränsade resurser.

En del av insinuationerna mot oss är att påtala att det står ”Redaktionen” under de sponsrade artiklarna och att det skulle bevisa att vi själva författat dem. Det är rena spekulationer. Det står redaktionen under sponsrade artiklar helt enkelt därför att vi inte har haft ett dedikerat författarkonto på samnytt.se för publicering av de sponsrade artiklarna – så det är alltså ett standardval som dyker upp under bland annat den här typen av artiklar.

Precis som vi har ett författarkonto som standard har vi även en avslutning med texten: ”Tycker du om det vi gör?” under alla artiklar på sidan. Det ska tilläggas att alla våra sponsrade artiklar ska vara märkta ”annons” samt med tydliga gula bilder både i början av i slutet där det står ”sponsrat inlägg”. Det kan vara så att en sådan sponsrad-bild inte har kommit med i någon av dessa artiklar och det ska vi se över och i förekommande fall korrigera.

Sådan här markering ska finnas ovan- och nedanför varje sponsrad artikel.

Om någon av dessa sponsrade artiklar kan misstänkas leda till ett blufföretag så kan relevant myndighet meddela oss detta så agerar vi. Men hittills har alltså ingen gjort det. Sådana här sponsrade artiklar är som redan nämnt också vanligt förekommande i tidningar, inklusive etablerad media, där man i motsats till oss dessutom ofta lyfter fram dem i artikelflödet på ett sätt som gör att läsaren lättare förväxlar dem med det redaktionella innehållet.

Agenda

Avslutningsvis vill vi lyfta att det här bara är en av många kampanjer mot oss från etablissemangsmedia, i det här fallet Expressen, som vill att Samnytt ska misslyckas genom strypt ekonomi och nedsvärtat renommé för att sedan sluta existera. Samma tidning vars chefredaktör Thomas Matsson alltså deltog på censurmötet mellan S-regeringen och Google med målsättningen att krossa Samnytts verksamhet.

Därefter har några debattörer i alternativmedielanskapet hakat på drevet genom att fantisera ihop sina egna alster om oss. Anledningen till det är väldigt tydlig, vilket dessa debattörer inte ens hymlar med – att man inte gillar att tidningens grundare, SD-politikern Kent Ekeroth, har delvis judisk bakgrund. Att ”judarna styr” är ett återkommande mantra i dessa kretsar.

De lyfts att ”många har drabbats” av annonserna men något konkret presenteras inte. Istället fokuserar man genomgående på en besatthet av ”judisk koppling” som talar sitt tydliga språk. Med påhitt att Ekeroth ”med judiskt påbrå” skulle ägna sig åt att ”besöka Israel”, vara engagerad i en israelisk ”kontrajihadistisk rörelse” och en del av ”judiskt kriminellt nätverk” i Israel som på något sätt lurar godtrogna Sverigevänner.

Det är taffliga försök från både vänsterliberaler och aktörer i alternativmedielanskapet. Båda har sina egna ideologiska ingångar till varför man lierar sig med varandra i detta, men målet för dem är detsamma – att sabotera för Samnytts medieverksamhet därför att man anser att vi har fel åsikter.

PS: Det påstås även att Samnytt har ”miljoner i presstöd”. Det stämmer inte och borde ha faktagranskats innan man slänger ut sådant. Vi fick redaktionsstöd två gånger; 2020 och 2021. Men inte sedan dess. Vår helt dominerande intäktskälla är våra läsares stöd genom prenumerationer eller donationer. Statsbidragen är alltså noll i nuläget och reklamen ger oss endast blygsamma intäkter.

LÄS MER: Därför lämnar Samnytt det pressetiska systemet

Vi startade denna tidning för att låta mediekonsumenter ta del av den verklighet i Sverige som etablissemangsmedia döljer och förvanskar. Vår ambition har varit att materialet ska ha så stor spridning som möjligt och därför har vi aktivt och medvetet sagt nej till presstöd eftersom kravet är att nästan alla artiklar vi skriver då måste låsas bakom betalvägg.

Samnytt har alltså inget statligt stöd och är naturligtvis inte en del av några kriminella nätverk genom diffusa kontakter så som vissa med en agenda att skada oss påstår. Vi är en granskande och daglig nyhetsförmedlande kraft för att föra det här landet i rätt riktning. Vill ni hjälpa oss i kampen för Sverige så får ni gärna stötta genom att bli prenumerant HÄR eller handla någon t-shirt i vår butik HÄR.

Vidare vill vi önska alla våra läsare en trevlig sommar.

LÄS OCKSÅ: Efter censurmötet med regeringen: Google stryper all reklam på Samnytt – på grund av ”politiskt innehåll”