Ordningsvakterna ska komplettera polisens existerande verksamhet. Fyra team kommer kunna rycka ut.

Otryggheten breder ut sig i landet och enligt den senaste nationella trygghetsundersökningen känner sig 30 procent av landets kvinnor otrygga – vissa så pass att de hellre avstår från att gå ut i det egna området kvällstid.

Även i Stockholm sjunker den upplevda tryggheten och här har nu samtliga stadsdelsområden – utom Södermalm – begärt att få förstärkning av mobila ordningsvakter.

Det handlar dock inte om någon större styrka som ska kunna rycka ut i de 14 stadsdelsområdena – fyra team med två ordningsvakter vardera.

– Tanken är inte att de ska ta över polisens verksamhet, de ska vara ett komplement till existerande verksamhet. När det gäller antalet har vi utgått från de pengar vi fått och utifrån vad som är möjligt för att få igång verksamheten så snart som möjligt. Vi tror att de kommer göra skillnad, säger Jesper Ackinger, stadens säkerhetsdirektör, till StockholmDirekt.

Stockholms stad har i och med detta ansökt om att få göra Stockholms stadsdelsområden till ett samlat så kallat förordningsområde där ordningsvakterna får verka.