Problemen på Gustav Vasa skola i centrala Stockholm har pågått en längre tid. Personer som sover på skolgården skräpar ned och använder sandlådan som toalett där barnen sedan ska vistas och leka. Under de senaste veckorna har problemet eskalerat och i förra veckan blev man nödgade att stänga igen sandlådan med ett stort lock.

– Det har varit ovanligt mycket avföring den här gången. Vi har nära kontakt med både Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) som sköter skolgården efter skoltid och utbildningsförvaltningen angående det här. Vi stänger av för att ingen ska behöva trampa i avföringen, säger Lena Arkéus, rektor på Gustav Vasa skola, till StockholmDirekt.

Nattetid patrullerar väktare skolgården och dagligen städas den på morgonen. Väktarna har dock inte befogenhet att flytta på människor utan kan bara be dem att lämna platsen, vilket man ofta vägrar. Väktarna rapporterar då till polisen och Stockholms stads EU-team som arbetar med att söka upp så kallade utsatta EU-medborgare – tiggare.

I en rapport från Stockholms stad 2014 beskrivs EU-teamet som att med ”uppsökande arbete möta de europeiska medborgare som vistas och försörjer sig genom tiggeri i stadens offentliga miljöer”. Då majoriteten av målgruppen var från Rumänien önskade man att teamet skulle kunna kommunicera på rumänska.

Känslig fråga

Till helgen planerar man en rejäl städning av skolgården.

– Vi ska sanera hela skolan och ta bort allt grus och sand och byta ut det. Dessutom planerar vi att förstärka belysningen, det hoppas vi att hinna med redan nu i veckan. Jag vet att det har diskuterats att låsa skolgården men det är en känslig fråga, vi vill att den ska vara öppen, säger Thomas Pella Bergsell, pressansvarig på Sisab, och fortsätter:

– Vi har ett väldigt bra samarbete med polisen och har ju haft liknande problem vid andra skolor, till exempel Sverigefinska skolan. Ofta blir det ju att man flyttar runt problemet.

Upprörda föräldrar ser helst att man stänger ned skolgården nattetid, men då det är en allmän plats har man inte för avsikt att göra så.

– Det är en obehaglig känsla, där barn vistas ska vara en helig härd. Nu har jag tur att min son är så pass stor att jag kan säga till honom att han måste ha vantar på sig och inte får röra sig där det är avstängt, säger Christina Signer.