➤ I maj 2014 publicerade DN en nyhetsartikel där det påstods att asylinvandringen varit en enorm plus-affär för Sandviken kommun. Färska siffror visar nu att Sandviken i stället är på väg mot ekonomisk katastrof – och lejonparten av budgetunderskottet kan relateras till just kostnader för invandringen.

En halv miljard kronor – så mycket pengar påstod Dagens Nyheter att Sandviken tjänat på att öppna kommundörrarna för ett stort mottagande av asylmigranter och deras anhöriga. Varje migrant hade enligt DN tillfört kommunen närmare 150 tusen kronor mer än vad de kostat.

Artikeln fick hård kritik för att vara direkt vilseledande och för att sprida felaktiga uppgifter. Den tongivande nationalekonomen Tino Sanandaji kunde i flera artiklar påvisa i detalj alla räknefel som begåtts av kommunen och revisionsfirman PWC som man anlitat för att ta fram rapporten.

DN kritiserade för ”fake news”
DN-artikeln om Sandvikens påstådda halvmiljardvinst på invandringen har under de år som passerat sedan den skrevs framhållits som ett av de tydligaste exemplen på ”fake news” i vänsterliberal ’gammelmedia’. Den har lyfts fram i samband med att undersökningar visat att en majoritet av svenskarna inte längre litar på vad dessa medier skriver på ett flertal områden, utan i stället vänder sig till alternativ- och framtidsmedia för att få korrekt information.

Först med att skriva om Sandviken och den numera famösa rapporten var dock Arbetarbladet. Idag förmedlar samma tidning ett annat och diametralt motsatt budskap om Sandviken. I en artikel på lördagen med rubriken ”Prognos: Sandvikens kommun har näst högsta underskottet i landet” berättar tidningen om färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, som visar att Sandviken är en av de kommuner i Sverige som uppvisar det absolut största budgetunderskottet.

Invandringsrelaterade kostnader huvudorsak
Lejonparten av detta underskott, som för bara årets första fyra månader uppgår till 52 miljoner kronor, kan relateras till mottagandet av migranter och det mycket stora antal nya skolelever i denna grupp som Sandvikens kommunen tvingats ordna plats för. I realiteten är kommunens budgetunderskott ännu större eftersom man också får drygt 11 miljoner kronor i årligt kommunalt utjämningsbidrag.

”Ett tufft 2017”
I ett uttalande till media säger Fredrik Högberg, som är ekonomichef på Sandvikens kommun, att man haft ”ett tufft år” men inte kommer att acceptera ett underskott för hela året som är i paritet med SCB:s siffror för januari – april, dvs extrapolerat i storleksordningen 150 miljoner kronor. Det är dock oklart hur budgetsiffrorna för maj – oktober ser ut och vad kommunen drastiskt skulle kunna spara in på för att slippa röda siffror vid årsskiftet, i beaktande av att endast knappt två månader av året återstår.