Antalet islamistiska extremister i Sverige har av Säpo tidigare uppskattats till omkring 2 000 personer – en kraftig uppgång från bara några hundra på ett fåtal år. I denna nya rapport fokuserar man dock bara på centrala individer. Ännu en gång slår Säpo fast att det är ifrån denna miljö det största terrorhotet i Sverige kommer ifrån.

Sverige är ett av de länder som haft flest personer som gjort så kallade terrorresor till Syrien och Irak.

– Den våldsbejakande islamistiska miljön utgör fortfarande det största hotet när det gäller terrorattentat i Sverige, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen, till SVT Nyheter.

Enligt rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet, som bygger på uppgifter från Säpo och Polisen, kan 785 personer i Sverige idag kopplas till den islamistiska miljön. Detta kan jämföras med totalt 575 personer i den så kallade vit makt-miljön och autonoma vänstern – 382 respektive 193 stycken.

Den islamistiska miljön är betydligt mindre sammansatt än övriga två grupper som oftast koncentreras till ett fåtal specifika grupperingar.

– Antalet individer som finns inom de våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige har ökat väsentligt under senare år. Vi har gått från att tala i termer av hundratals till tusentals. Det här är en utveckling som pågått under närmare tio år och även om det rör sig om ett fåtal personer, sett till hela samhället, så är det förstås oroväckande att antalet personer som tycker det är rätt att begå brott i syfte att ändra samhällsordningen ökar, säger Ahn-Za Hagström.

Den typiska islamistiska extremisten är 19 år gammal, 86,5 procent är män, 71,7 procent är födda utomlands och 26,4 procent födda i Sverige med en eller två utlandsfödda föräldrar. 1,9 procent är födda i Sverige med två svenskfödda föräldrar.