➤ KRÖNIKA  Det är inte bara väljarna som tappat förtroendet för de folkvalda. Riktigt illa är det när till och med Säpo inte längre litar på dem. I en skrivelse till regeringen kräver Säpo att få undantas från redovisningsskyldigheten av sina löpande risk- och sårbarhetsanalyser skriftligt. De kräver att istället få informera en trängre krets muntligen. I synnerhet eftersom säkerhetsgranskningen av ministrar och politiska tjänstemän möter ökat motstånd. Bara det är ju alarmerande!

Säpo ser ökande svårigheter att rapportera om säkerhetsrisker bland politiker och semipolitiska tjänstemän som har nära kontakter med utländsk makt eller omstörtande organisationer och som kan utnyttja Säpos hemliga uppgifter i strid med svenska intressen. Det är knappast en tillfällighet att denna uppseendeväckande förtroendebrist hos landets säkerhetspolis sammanfaller med det ökande inflytande som inte minst islamistiska krafter fått inom de politiska partierna, i riksdagen, i departementen, i kommunerna och statsförvaltningen.

Vi minns f.d. bostadsminister Mehmet Kaplans samröre med terrororganisationen Grå Vargarna. Han och en rad andra islamister har efter medieavslöjanden tvingats lämna sina poster inom främst Miljöpartiet. Men även inom andra partier finns allt mer inflytelserika islamister. Inte minst inom det viktiga socialdemokratiska Tro och solidaritet (tidigare Broderskapsrörelsen).

Allt fler islamister sitter i riksdagen och dess utskott. På sina håll är de i majoritet i kommunstyrelsen. Den politiska dubbelbokföringen blir allt tydligare. Med s.k. klanröstning ser man till att kryssas in på lämpligt partis valsedel, men agerar sedan som legitimt folkvald enligt helt annan agenda. Ett annat exempel är när en muslimsk församling erbjöd tusentals röster till Moderaterna – i utbyte mot att få bygga en moské.

Som visats med uppmärksammade jävfall finns islamisterna också som nämndemän inom rättsväsendet där de dömt mer enligt sharialag än efter svensk lag och tvingats avgå.  Mörkertalet är också stort. Omfattningen av s.k. klanröstning är troligen värre än vi anar. I invandrartäta Rosengård röstar t.ex. 90 % av invånarna på Socialdemokraterna.

På UD har 261 tjänstemän undertecknat ett upprop om att de vid ett regeringsskifte skulle vägra arbeta i enlighet med grundlagen och istället fortsätta att agera efter nu gällande islamvänliga värdegrund. Det är som rena förberedelsen till statskupp!

Det finns 100-tals muslimska organisationer i Sverige. Det är samlade under paraplyorganisationen Sveriges Muslimska Råd och riksorganisationerna Förenade Islamska Föreningar i Sverige (FIFS), Sveriges Muslimska Förbund (SMuF) och Islamska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS). Alla stöds av statsbidrag – alltså av Sveriges skattebetalare.

Men de stöds också av den globala organisationen Muslimska Brödraskapet (terrorstämplad i många länder) och finansiellt av de rika oljeländerna. Man kan fråga sig varför svenska skattebetalare ska tvingas betala för deras verksamhet som enligt dessa föreningars egna målsättningar är att krossa demokratin, införa sharialagar, islamisera Sverige och med godkänt, dödligt våld bekämpa alla icke-muslimer!

Att Säpo – som ju ska skydda svenska folket mot terror, spioneri, omstörtande verksamhet etc. inte vågar lita på dem som är valda att leda och skydda landet är som den mest ohyggliga mardröm! Mer skrämmande tecken på att vi står inför apokalypsen lär vi inte få. Det sista som överger människan sägs vara hoppet – men nu känns det hopplöst.