Säkerhetspolisen (Säpo) har vädjat om fler verktyg för kunna möta vad man menar är ett ökat säkerhetshot med både spioneri och risk för terrorattentat. Myndigheten har föreslagit användning av AI-teknik för att samla in och bearbeta stora mängder data från invånarna i landet. Regeringen öppnar nu för det och har tillsatt en utredning.

Enligt Säpo finns det ett stort behov av bättre verktyg och möjligheter för att kunna upptäcka okända hot innan de blir verklighet. Det rapporterar TT.

LÄS ÄVEN: Säpo kräver lagändring – vill samla uppgifter om personer som INTE misstänks för brott

Säpo vill därför ha möjlighet att använda sig av artificiell intelligens (AI) för att granska data på internet. Tidöregeringen har redan tillsatt en utredning för att möta Säpos önskemål om mer övervakning.

– Säkerhetspolisen efterlyser en mer modern lagstiftning som ger dem effektivare verktyg när det gäller att samla in och bearbeta information och också för att förhindra terroristbrott. Det tycker jag är mycket rimligt att vi går till mötes, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Utredningen ska redovisas senast den 15 november 2024.

LÄS ÄVEN: Säpo varnar för minskat förtroende för politiker: ”Ökad spridning av antistatliga budskap”