Den våldsbejakande muslimska miljön växer sig allt större i Sverige och har enligt bedömningar tiodubblats det senaste decenniet. Situationen blir alltmer svårhanterlig och obekväm för Säpo och nu vill myndigheten därför förbjuda allt innehav av terrorpropaganda, något som skulle hindra media från att visa upp terrorns brutala ansikte för allmänheten.

Förslaget framfördes första gången för två år sedan men Säpo har inte fått det gensvar från lagstiftaren som man hoppats på och gör nu en ny framstöt i skenet av att antalet anhängare av våldsbejakande islam, trots att IS terrorkalifat i Syrien och Irak har fallit, fortsätter att öka i invandrarmiljöer i Sverige.

– Det borde vara kriminellt, menar Fredrik Hallström, enhetschef för arbetet mot kontraterrorism och extremism på Säpo i en kommentar till SVT.

Säpos officiella motivering till det föreslagna förbudet mot att inneha terrorpropaganda är att det ska bidra till att få bukt med de våldsbejakande grupperingarna. Men förslaget får kritik.

Från mediehåll framhålls att det här blir ett sätt för myndigheterna och regeringen att lägga locket på och dölja en politiskt obekväm verklighet för medborgarna om den eskalerande radikalisering som äger rum i det så kallade muslimska civilsamhället i landet.

Förbudet skulle effektivt hindra journalister att hantera och publicera material relaterat till våldsbejakande grupperingar. Frånvaron av medierapportering skulle kunna leda till att problemet med våldsbejakande islam för den breda allmänheten framstår som väsentligt mindre i omfattning och allvarlighetsgrad än vad det i realiteten är.