I en debattartikel i SvD replikerar Sverigedemokraterna på Socialdemokraternas senaste integrationspolitiska påfund som går ut på att bryta bostadssegregationen genom att storskaligt tvångsblanda människor utifrån deras etnicitet. Företrädare för SD skriver att ”försöka förbättra situationen för människor i utsatta områden genom att bygga in nya problem i andra områden är fel väg att gå”.

Partiet inleder med att berätta att bakgrunden till den uppkomna krissituationen med en växande etnifierad antisocial underklass har sitt ursprung i en ”oansvarig migrations­politik” som Social­demokraterna har det kanske största ansvaret för med som också andra partier är medskyldiga till.

Detta i kontrast till den ansvarsfulla migrations­politik som Sverigedemokraterna ensamma under lång tid försökt få gehör för i kombination med kontinuerliga varningar om att den situation Sverige befinner sig i idag skulle komma om politiken inte lades om.

Man berömmer Social­demokraterna för att nu sent om sider åtminstone delvis ha börjat kopiera SD:s politik, men menar att det båtar föga när man ”samtidigt vill bygga in nya problem i andra områden”. Detta genom att flytta missanpassade familjer och individer med utomvästlig invandrarbakgrund från etnifierade dysfunktionella problemområden till välfungerande områden med i huvudsak svensk demografi.

Artikelförfattarna radar upp ett antal frågor kring den aviserade etniska tvångsomflyttningen, frågor där Social­demokraterna är svaret skyldiga. Man undrar bland annat var hyreskaserner ska slås upp i de lugna villastäderna för att inte göra våld på kulturhistoriska värden.

LÄS ÄVEN: Så ska rödgröna styret i Stockholm blanda utanförskaps- och villaområden

”Billiga hyresrätter” inte billiga

SD påtalar också att det knappast kan bli några ”billiga hyresrätter utanför de utsatta områdena” som det står i S-förslaget. Detta av det enkla skälet att hyresrätter inte är billiga att bygga, och om de ska bli det för de socialt missanpassade migranter man vill placera i dem måste i så fall skattebetalarna ta en stor del av såväl bygg- som hyresnotan.

Vidare påtalar artikelförfattarna att det råder en efterfrågan på småhus som vida överstiger det tillgängliga utbudet, men att S inte ägnar det problemet en tanke i sitt folkomflyttningsförslag. Detta i motsats till SD som har en utvecklad bostadspolitisk plan för att möta denna efterfrågan där det uppmärksammade bygglovsbefriade ”Sverigehuset” ingår som en bärande del.

LÄS ÄVEN: Oro och otrygghet när hyresrätter i välmående områden används som integrationsåtgärd

”Sprider ut i stället för att lösa”

Man beskriver Social­demokraternas politik på området som en där man ”sprider ut” problemen i stället för att ”lösa dem”. Exempel som ges på sådan missriktad S-politik som inte gjort något för att lösa de massinvandringsrelaterade problemen är ”hopbyggandet av Järvas miljon­programs­områden med villorna i Spånga, sammanförandet av stadsdelar i Malmö och placering av nyanlända personer i andra områden än i de utsatta områdena i Göteborg”.

Artikelförfattarna kallar Social­demokraternas etniska tvångsomflyttning för ”respektlös” – så behandlar man inte människor. För villa- och bostadsrättsägarna i de välmående områdena innebär det dessutom en omfattande kapitalförstöring när de antisociala migranterna flyttar in, drar ned områdenas rykte och bostadspriserna rasar.

De sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Mikael Eskilandersson, Roger Hedlund och Martin Westmont som undertecknat debattartikeln skriver avslutningsvis och sammanfattande att ”i stället vill se en ansvarsfull migrations- och kriminalpolitik samt eftertänksam stadsplanering där efterfrågan möts upp och staten ger incitament för ökad småskalighet, egenägt boende och där respekt behålls för historiska stadsplaner och husägares valda boendemiljö”.

LÄS ÄVEN: Förskolelärare förtvivlad efter tvångsförflyttning till ’utsatt område’