Regeringen har i flera fall inte lyssnat på remissinstansernas allvarliga invändningar, menar SD bland annat.

På måndagen meddelar Sverigedemokraterna att partiet med anledning av regeringens kommande proposition kring förändrade mediegrundlagar kommer att begära att frågan avgörs genom en folkomröstning.

SD:s primära kritik går ut på följande:

Regeringen har i flera fall inte lyssnat på remissinstansernas allvarliga invändningar
Man ger sig in på att kategorisera seriösa och oseriösa medier från statligt håll
Inskränkningarna riskerar förstärka obalansen gällande tillgång på information mellan traditionella medier och övriga aktörer
Den nya lagstiftningen riskerar att träffa aktörer den initialt inte var avsedd att träffa

LÄS MER: Regeringen vill begränsa grundlagsskyddet för kontroversiella sajter

– Om lagförslaget går igenom i dess nuvarande form kommer Sverigedemokraterna att begära att frågan avgörs genom folkomröstning enligt de regler som föreskrivs i Regeringsformens 8 kap $16 paragrafen. För att riksdagen ska pröva frågan om folkomröstning krävs att en tiondel av riksdagens ledamöter står bakom ett sådan yrkande, vilket innebär att vi med egen kraft har möjlighet att göra detta, säger Jonas Millard (SD), ledamot i konstitutionsutskottet.

– Vår förhoppning är att även de övriga partierna inser att frågor av denna vikt bör förankras i en större krets än riksdagens 349 ledamöter.