När det gäller aktioner på gator och torg, inte sällan med ordningsstörande och våldsamma inslag, dominerar vänstern opinionsbildningen i Sverige. På Internet är situationen annorlunda. Här är de Sverigevänligt och socialkonserevativt profilerade aktörerna starkast och bland riksdagspartierna är Sverigedemokraterna dubbelt så stora i sociala medier som de sju andra partierna tillsammans. Det skriver den vänsterliberala tidningen Dagens Nyheter.

Tidningen uppmärksammar att den massinvandringskritiska opinionsbildningen på nätet är fortsatt stark, trots ansträngningar från vänsterhåll att tysta sådana aktörer och röster, något som man i flera fall också varit framgångskrik med – bland annat lyckades man för ett år sedan pressa Facebook att stänga ned mycket populära Politikfakta med närmare 100 tusen följare. Men nya aktörer tar vid och den sammantagna dominansen fortsätter.

DN uppmärksammar i sin granskning inte räckvidden för de ledande Sverigevänliga medieaktöerna som Samhällsnytt, Nyheter Idag, Samtiden, Fria Tider och Nya Tider, utan har koncentrerat sig på hur den Sverigevänliga opinionsbildningen når ut i de dominerande sociala medierna, framför allt Facebook som regelbundet används av halva svenska foket och en tredjedel av svenskarna har sajten som en av sina främsta nyhetskällor.

Effektivare slå indirekt mot sociala medier än direkt mot meningsmotståndare

Det är således viktigare som medieaktör och opinionsbildare att indirekt nå ut den vägen än direkt från egna plattformar. Det är här som svenskfientliga och vänsterliberala krafter har störst möjligheter att begränsa yttrande- och åsiktsfriheten för sina meningsmotståndare och hindra dem att nå ut till medborgarna.

Lyckas man är det dessutom väldigt effektivt samtidigt som man kan parera kritik från demokratiskt håll med att den aktuella aktören fortfarande kan bedriva verksamhet från en egen plattform om än för betydligt färre läsare, lyssnare och tittare. Man kan också hänvisa till att de sociala medieaktörerna själva bestämmer vilka de vill upplåta sina plattformar till.

Att släcka ned aktörer med egna plattformar låter sig heller inte enkelt göras till följd av grundlagsskydd. Företag som Facebook, Google/Youtube och Twitter behöver inte ta sådana hänsyn och styrs också i stor utsträckning av personer som själva har vänsterliberala värderingar och därför är relativt enkla att övertala att vidta censuråtgärder. Ofta tar de också självmant sådana initiativ.

I halvtid till nästa riksdagsval slår Dagens Nyheters ”agendasättande” journalister Josefin Sköld och Hugo Ewald larm om att det man kallar ”högerpopulistiska sidor” dominerade det politiska engagemanget i sociala medier månaderna inför valet 2018. Man har också talat med en medieforskare, Marie Grusell vid Göteborgs universitet, som intygar att Facebook ”är väldigt viktigt för de som vill se större förändringar i samhället och inte når ut på samma sätt i traditionella medier”.

SD dubbelt så stora som de övriga tillsammans

Vid sidan av de partipolitiskt fristående Sverigevänliga aktörerna uppmärksammar DN att Sverigedemokraterna är det av riksdagspartierna som har det i särklass största genomslaget i sociala medier. Man hade i augsuti i år fler reaktioner, kommentarer och delningar än någonsin tidigare och har redan med två år kvar till nästa val slagit sitt rekord som noterades tiden innan valet 2018.

Tidningen konstaterar att ”under perioden januari–augusti 2020 har Sverigedemokraterna varit nästan dubbelt så stora som alla de andra riksdagspartierna tillsammans”. Så var det även inför valet 2018, något som bland annat SVT uppmärksammande då. Men nu är partiet uppe i samma nivåer mer varaktigt och redan två år före kommande val.

”SD:s kärnfrågor engagerar många”

Medieforskaren Marie Grusell förklarar populariteten med att Sverigedemokraternas kärnfrågor som invandring och kriminalitet är de som är i fokus för den politiska debatten idag och engagerar det svenska folket. Alltfler uppfattar att partiets problemformuleringar och föreslagna problemlösningar är de som är mest verklighetsförankrade.

Man ser SD som det parti som äger dessa frågor och som har störst trovärdighet i dem i kraft av att man varit konsekvent i sin politik under mycket lång tid där andra partier först nu börjar revidera sin tidigare politik och närmat sig SD.

Grusell spekulerar samtidigt i att en del av engagemanget för SD skulle kunna grunda sig på fiktiva och fejkade konton i sociala medier. Det är en konspirationsteori som under lång tid florerat bland vänsterdebattörer men som saknar faktastöd.

Valpåverkan och falska nyhjeter på nätet framskjuten fråga

De senaste åren – efter att den brittiska folkomröstningen om utträde ur EU och presidentvalet i USA ur ett vänsterliberalt perspektiv gick ”fel” – har en intensiv diskussion uppstått om påstådd valpåverkan och falska nyheter som förklaringar och rädslan från det politiska lägret i Sverige är stor för att man ska förlora makten även här.

LÄS ÄVEN: Google censurerar Trump-vänliga medier inför presidentvalet – Samhällsnytt drabbat

Sverigedemokraterna har på kort tid gått från att vara ett parti som politiska bedömare trodde aldrig skulle nå över riksdagsspärren till att nu aspirera på platsen som Sveriges största och vars kärnfrågor nu dominerar den politiska debatten. Eftersom partiet tills nyligen varit utestängt från de etablerade medierna tvingades man använda andra kanaler för att nå ut och Internet har varit en av de viktigaste.

Medieforskare: ”Sociala medier avgör inte hur vi röstar”

Marie Grusell vill dock tona ned den rädslan för Internet. I en intervju med SVT inför valet 2018 konstaterade hon att det saknas forskning som stödjer föreställningen att val kan påverkas och manipuleras på det sätt som vänsterliberala aktörer larmat om.

– Jag skulle inte säga att sociala medier avgör hur vi röstar. Människan är en ganska trög varelse, vi bildar oss uppfattningar genom familj, vänner, jobbet, tidningar. Allt det blir en syntes. Exponering kan påverka både i positiv och negativ riktning. Om jag inte gillar Sverigedemokraterna så kanske jag blir bekräftad i det när jag ser deras publiceringar. Vi förstärks i vår redan existerade ståndpunkt.