Sverigedemokraterna i skånska Skurup har lagt en motion om att endast svenska ska få talas på lektioner och raster i kommunens skolor.

På fredagen publicerade SD Skurup ett inlägg där man presenterade ett nytt förslag för att ta ansvar för skolan som man menar idag präglas av ett kravlöst synsätt.

LÄS ÄVEN: SD-förslag placera nyanlända i husvagnar: ”Bostadskö som andra medborgare och inte gräddfil”

Lokalavdelningen skriver att man med förslaget att stoppa andra språk än svenska på skoltid vill förhindra en utveckling som man ser i storstädernas utanförskapsområden där svenska inte är det naturliga språket som talas. Det i sin tur påverkar studieresultaten negativt enligt den inlämnade motionen.

Men utvecklingen kan även leda till utanförskap, mobbing och missförstånd vilket är något man vill förhindra och istället påskynda integration i det svenska samhället. Därför anser man att endast svenska ska talas under lektioner och raster från förskolan till gymnasiet. Undantag kommer att göras för språklektioner och för officiella svenska minoritetsspråk.

”Att våga ställa krav är att våga bry sig om eleverna. De elever som inte kan svenska riskerar att hamna i utanförskap och få svårt att få jobb i framtiden.”

https://www.facebook.com/SDSkurup2016/posts/2369425336447114

LÄS ÄVEN: Kommun polisanmäler 17 stycken ’ensamkommande’ för att ha ljugit om åldern