Energi- och klimatexperten Elsa Widding rekryterades av Sverigedemokraterna för att med sin pålästa tyngd kunna ta fajten med klimatalarmisterna. Men nu flyttar Widding plötsligt från miljö- och jordbruksutskottet till skatteutskottet ”för att göra större nytta”.

Efter valet tog Elsa Widding följdriktigt plats i miljö- och jordbruksutskottet där klimatfrågorna hanteras. Utskottets ordförande är miljöpartisten Emma Nohrén och för det klimatalarmistiska partiet har Widding varit en obekväm nagel i ögat.

Från SD har man varit förtegen om anledningen till varför Widding byter utskott. På en direkt fråga från media svarar Kinnunen att ”den frågan får ställas till gruppledningen”.

Flyttas och degraderas

Widding placeras nu i stället i skatteutskottet, långt ifrån de frågor hon kan och brinner för. Hon går från att vara ordinarie ledamot till suppleant i det nya utskottet.

SD har inte hunnit diskutera vem från partiet som ska sättas i hennes ställe. Stolen gapar tills vidare tom. Men ”vi kommer att lösa det” intygar Kinnunen.

Den sverigedemokrat som får flytta på sig från skatteutskottet för att ge plats åt Widding är Josef Fransson. För honom har det emellertid varit ett sidouppdrag då han har en fullvärdig ledamotsplats i näringsutskottet.

Framstående klimat- och energiexpert

Elsa Widding är en av Sveriges mest pålästa politiker när det gäller klimatfrågor och har ägnat stor tid åt att plöja igenom FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter som hon också kommenterat i ett stort antal inlägg på sin YouTube-kanal, där hon också riktat skarp kritik mot hur den politiska klimatdebatten förs och hur dessa frågor hanteras av media.

Widding har också i kraft av sin bakgrund som civilingenjör och energianalytiker ett stort allmän kunnande i energifrågor och ledde innan hon blev riksdagsledamot SD:s energiutredning. Det energipolitiska vanstyre som föranlett dagens djupa elkris har aktualiserat energifrågorna och placerat dem högt på dagordningen i den offentliga debatten.

Det väckte stor uppmärksamhet när Widding i sitt första anförande i riksdagen konstaterade att det inte råder någon akut klimatkris och sade ifrån om att det måste bli ett slut på den sektliknande religiösa mentalitet som hittills omgärdat den klimatpolitiska debatten.

Uppdatering

Widding uppgav senare för DN att hon själv har valt att få lämna utskottet för ett uppdrag där hon ”kan göra större nytta”.

”Jag har bett att få lämna utskottet och byta till ett annat utskott där jag tror att jag kan göra större nytta och bidraga mer. Inte konstigare än så.”

LÄS ÄVEN: Elkrisen: Elsa Widding kräver krafttag – vill pausa klimatmålen