Samnytt har tidigare rapporterat om det kritiserade förslaget från Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) om att mediestöd ska kunna nekas en tidning om den bedöms ha en nyhetsförmedling som inte är ”ansvarstagande” eller inte i linje med ”etablerad kunskap”. I en interpellation vill nu Sverigedemokraterna därför veta vad regeringen avser göra för att säkerställa att en fri och oberoende journalistik kan bedrivas i Sverige även i framtiden.

Den skriftliga frågan är tredelad och riktad till kulturminister Amanda Lind (MP). Avsändare är Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Martin Kinnunen.

Det partiet vill få besked om är att en eventuell ny mediestödsförordning inte ska ge MPRT befogenheter att bevilja eller neka mediestöd utifrån hur medierna väljer att rapportera, att förändringar av reglerna inte gör det svårare att bedriva fri och oberoende journalistik.

SD vill vidare veta om regeringen i dag ser problem med att medier som får mediestöd inte bedriver en ansvarstagande nyhetsförmedling och hur man i så fall för avsikt att agera mot detta.

LÄS ÄVEN: Mediestödsnämnden vill stoppa pengar till medier som sprider ’felaktig information’

I år beviljades för första gången aktörer som brukar hänföras till ”alternativmedia” stöd, däribland Samnytt. Farhågor finns att dessa aktörer med de föreslagna förändringarna i mediestödsförordningen åter ska ställas utanför och att detta är själva avsikten med förslaget.

Men även etablerade medieaktörer, inklusive paraplyorganisationen Tidningsutgivarna (TU) har ställt sig avvisande till förslagen som man menar är luddigt formulerade och öppnar upp för godtycke i bedömningarna av vem som ska och inte ska beviljas mediestöd.

LÄS ÄVEN: Staten förklarar krig mot alternativmedia

Det har också påtalats att en statlig myndighet som avgör vad som är rätt och fel och vad som är bra och dålig nyhetsjournalistik är ett främmande inslag i ett demokratiskt samhälle och förknippas med statskontrollerad media i totalitära stater.

I interpellationen varnar Sverigedemokraterna för att ”en utgivare som är beroende av mediestöd för att bedriva sin verksamhet skulle i ett scenario kunna dra sig för att rapportera kring ett särskilt ämne av rädsla för att förlora en viktig inkomstkälla från staten”.

Förslaget från MPRT skickades ut den Den 16 februari. Remisstiden är kort och om förändringarna godkänns är är tanken att de ska träda i kraft redan den 15 april i år.