I juni publicerade det nya islamistpartiet Nyans en bild på en kvinna iklädd fejkad svensk folkdräkt och förtryckande muslimsk slöja. Många reagerade kritiskt på oförenligheten i den kombinationen, däribland SD-riksdagsledamoten Richard Jomshof. Han reagerar nu på övertramp från statsmedia i syfte att svartmåla Sverigedemokraterna inför valet i september.

I samband med att bilden på den folkdräkts- och slöjbärande kvinnan publicerades klargjorde Jomshof att ”folkdräkten är en symbol för svensk identitet och kulturhistoria, en symbol för Sverige, ett av världens mest jämställda länder, där kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter”.

Han skrev vidare att ”den muslimska kvinnoförtryckande slöjan representerar däremot motsatsen. Det är således en omöjlig kombination och en våldtäkt på Sverige och de värderingar som råder i vårt land”.

I stället för att sluta upp bakom denna markering mot islamistpartiet Nyans och värderingar som är inkompatibla med demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter valde höga företrädare för bland annat Socialdemokraterna och Miljöpartiet att förvanska citaten och deras innebörd.

Statsradion: Stå upp för svenska värderingar ”dumma saker”

Med en månad kvar till valet intensifierar nu de samhällsbevakande redaktionerna på statsradion och statstelevisionen sina ansträngningar för att minimera Sverigedemokraternas väljarstöd, få upp Miljöpartiet över riksdagsspärren och porträttera en regering ledd av Socialdemokraterna som det bästa för Sverige.

23 minuter in i statsradions partiledarutfrågning av M-ledaren Ulf Kristersson i måndags uppmärksammades Jomshofs utspel om svenska kontra islamistiska värderingar som ”en av de dumma saker” som Sverigedemokrater sagt.

Kristersson accepterade statsradions politiskt ställningstagande kategorisering av SD-utspelet som ett exempel på att Sverigedemokraterna inte alltid uttrycker sig på ett ”korrekt, värdigt och respektfullt” sätt. Han påtalade dock att det i ”gyttjedebatten” i Sverige sägs mycket dumheter också av företrädare för andra partier.

Jomshof kritiserar och förtydligar

På Twitter riktar Jomshof nu kritik mot statsradion och andra mediers ohederliga rapportering kring hans utspel och det bakvända i att man angriper ställningstaganden för svenska värderingar som man tvärtom borde sluta upp bakom.

Jomshof skriver vidare:

SD-riksdagsledamoten påpekar också att man kan ställa högre krav på medias rapportering än på företrädare för politiska motståndarpartier.

Fejkad folkdräkt från skämtbutik

Uppmärksamma personer kunde efter publiceringen av islamistpartiet Nyans bild konstatera att någon genuin ambition att försöka harmoniera det svenska med islam inte funnits. Medan den muslimska slöjan var äkta, var den svenska folkdräkten en billig pappers- och plastimitation av det slag man kan köpa från skämtsajter som Partykungen. Det vittnar enligt kritiker om på hur stort (litet) allvar islamister i Sverige tar det svenska.

LÄS ÄVEN: Kristersson: SD har sagt dumheter om muslimer