➤ Häromdagen rapporterade Samhällsnytt att uppgifter framkommit om att rikspolischef Dan Eliasson godkänt flera undantag från säkerhetsskyddsförordningen än vad som tidigare varit känt. Sverigedemokraterna väljer nu att anmäla regeringen till Konstitutionsutskottet, KU, för att få till stånd en parlamentarisk granskning av vad som skett.

Det tidigare kända avsteget från säkerhetskyddsförordningen där Eliasson gav klartecken till att ge ett externt företag tillgång till polisens personal- och lönesystem, granskades av åklagare som beslöt att inte inleda någon förundersökning om brott.

LÄS MER: Dan Eliasson stred mot säkerhetsskyddsförordningen även en andra gång

I ett pressmeddelande kommenterar Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson, Adam Marttinen, partiets beslut att göra en KU-anmälan

– I det nu aktuella fallet framstår det som att det handlar om en backup om polisens IT-system. Huruvida det avser hela eller delar av systemet framgår inte med tydlighet. Ligger det någon sanning i de medieuppgifter som framkommit är det oaktat omfattning väldigt allvarligt. I det värsta tänkbara scenariot skulle det kunna handla om att en backup av hela polismyndighetens IT-system, inklusive samtliga känsliga uppgifter som förekommer där.

Skulle då denna backup ha genomförts på ett sätt som inte anses tillräckligt säkert kan detta i värsta fall ha medfört att alla dessa uppgifter läckt. Ett sådant läckage skulle sannolikt sakna motsvarighet i modern tid. Med anledning av detta bör KU granska regeringens roll och ansvar för det som inträffat.

LÄS MER: Dan Eliasson bröt mot lagen – gav privat företag åtkomst till hemlig information

Enligt uppgift utreds den nya informationen om Eliassons eventuella säkerhetsrelaterade lagbrott redan av åklagarmyndigheten. I ett uttalande till SR Ekot bekräftar överåklagare Anders Jakobsson att en utredning pågår.