Sverigedemokraternas ledamot i mediestödsnämnden, juristen Erik Larsson, försökte stoppa presstödet till Bulletin. Han var den enda i nämnden som protesterade mot bidraget till tidningen när beslutet fattades i december ifjol, och skrev en skiljaktig mening efter att beslutet fattats.
– Mediestöd ska inte vara ett rent räddningspaket för att undvika konkurs, säger Erik Larsson till Samnytt.

Den tredje januari i år överförs 3 322 000 kronor från svenska staten till Bulletins bankgirokonto. Utbetalningen är ett retroaktivt driftsstöd för tidningens verksamhet från första maj till sista december det gångna året.

Två dagar senare överförs ytterligare 415 250 kronor i driftsstöd för januari 2022 och den 25 januari betalas ett lika stort belopp in för februari månad.

Därmed har exakt hälften av de totalt 8,3 miljoner kronor som Bulletin beviljats i presstöd för 2021 och 2022 betalats ut.

Krävs på miljoner

Samtidigt som bidragskranen öppnas vänder sig ett flertal borgenärer och tidigare anställda till antingen Kronofogden eller domstol för att få betalt. De båda VD:arna Pontus Tholin och Robert Löfgren kräver båda hundratusentals kronor från Bulletin.

LÄS ÄVEN: Bulletin anlitar trippelmördare

Andra som väntar på pengar är frilansjournalisten Margaret von Platen, TT Nyhetsbyrån och Frilans Finans. Listan kan göras längre med fler ekonomiska krav som gått till Kronofogden under 2021.

Den största borgenären är emellertid juristen Pia Ribbhammar, som lånat ut en miljon kronor till den krisande tidningen. Hon vänder sig sista januari till domstol och begär att Bulletin försätts i konkurs.

LÄS ÄVEN: Bulletin begärs i konkurs

Ekonomiskt svart hål

Enligt Bulletins egna uppgifter har man gjort av med närmare 41 miljoner kronor under sitt första verksamhetsår.

Faksimil

Samtidigt baseras driftsstödet på en medelnettoupplaga om 5 027 prenumeranter, där en prenumerant beräknas betala 950 kronor för en helårsprenumeration.

Faksimil
Faksimil

Räknat på de siffrorna har Bulletin haft prenumerationsintäkter på under fem miljoner kronor sitt första år, men utgifter som varit mer än åtta gånger så stora. Dessutom kommer alarmerande rapporter om att prenumeranterna flyr tidningen.

Bulletin är inte i närheten av att gå runt ekonomiskt.

”En väldigt undermålig ansökan”

Att skattepengar nu används för att betala av Bulletins växande skuldberg är något som kritiseras av juristen Erik Larsson, Sverigedemokraternas ledamot i mediestödsnämnden. Han har hela tiden motsatt sig att Bulletin får presstöd.

När frågan om presstöd till Bulletin behandlas av nämnden den 8 december förra året säger han nej. När han röstas ned av övriga ledamöter skriver han en skiljaktig mening i protest mot bidragsbeslutet.

– Jag var den enda som uttryckte en skiljaktig mening. Jag drev egentligen två spår. Det första var att helt enkelt skjuta upp beslutet. Punkten dök upp väldigt sent, kvällen innan, och då tyckte jag att vi borde ta den på februarimötet istället. Det är väldigt mycket pengar det handlar om och vi hade väldigt lite material att gå på, säger Erik Larsson till Samnytt.

– Det andra spåret var att jag bedömde att det var en väldigt undermålig ansökan. Så från min sida var det ett klart nej.

”Ska inte vara ett räddningspaket”

Erik Larsson tror inte att Bulletin har några förutsättningar för att gå runt ekonomiskt, och att det därför är fel att bevilja tidningen bidrag.

– Min skiljaktiga mening står jag för lika mycket nu. Jag tror inte på att den här tidningen kan bära sig. Mediestöd ska inte vara ett rent räddningspaket för att undvika konkurs. Det ska gå till journalistik. Jag tror att tiden kommer ge mig rätt, för det ser inte bra ut för den tidningen helt enkelt, säger Larsson.

LÄS ÄVEN: Bulletin-medarbetaren talar ut: ”Intern chatt fylldes av hat och fick stängas ned”

Presstödsledamoten konstaterar att även om det inte fanns någon konkursansökan mot Bulletin i december ifjol, och de flesta betalningsförelägganden kommit in efter dess, så stod det redan i december klart att tidningens ekonomi inte går ihop.

– Väldigt många av de här fallen var kända redan då. De artiklar som jag refererar till i min skiljaktiga mening tog jag upp på mötet, så de andra ledamöterna hörde om problemen redan då. Men de bedömde ändå att Bulletin nådde upp till kraven, påpekar Larsson.

”Ett klart nej från mig”

Erik Larsson konstaterar att presstödet är ett så kallat rättighetsstöd. Det innebär att om tidningen uppfyller alla kriterier för presstöd, så får den alltid stöd.

– Driftsstöd fungerar ju så att om man når upp till ett visst antal prenumeranter, så ska man få en viss summa pengar. Så nämndens bedömning är inte lika fri som vid de andra stöden. Men jag tyckte ändå inte att de nådde upp till kraven, och jag tyckte inte att ansökan var tillräcklig, säger han.

– Så det var ett klart nej från mig, säger Erik Larsson.

LÄS ÄVEN: Bulletin begärs i konkurs