Idag onsdag röstar EU-parlamentet om att bestraffa Ungern genom att dela ut en så kallad artikel 7-varning till Orban-regeringen för påstådda brister och inskränkningar i olika fri- och rättigheter i landet. Sverigedemokraternas EU-parlamentariker vill, i motsats till övriga svenska partiers ledamöter, inte ställa sig bakom varningsförfarandet då man menar att det saknas bevis för de anklagelser som riktats mot Ungen och att EU lägger sig i sådant som Ungern själva har rätt att besluta om.

Resolutionen, som initierats av den vänstergröna italienska parlamentsledamoten Judith Sargentinis, har tidigar antagits av det parlamentsutskott hon sitter i och där även den svenska SD-ledamoten Kristina Winberg har en stol. Hon röstade redan då emot förslaget.

Resolutionen förordar att Ungern formellt varnas för sammanlagt tolv ”övertramp” och lagändringar som man menar är ett ”sustemhot” och att ”allvarligt åsidosätta EU-ländernas gemensamma värden”. En sådan varning har aldrig tidigare utfärdats mot någon medlemsstat i EU.

Punkterna innefattar anmärkningar om hur Ungern hanterar bland annat föreningsfriheten, yttrandefriheten, asylrätten och strejkrätten. Man hävdar också att Orban-regimen skulle ägna sig åt korruption med EU-medel i väsentligt högre utsträckningar än tidigare ungerska regeringar.

Resolutionen har också synpunkter på pressfriheten i Ungern och stödjer sig där på den rankningslista som den vänsterliberala organisationen Reportrar utan gränser publicerar varje år. Organisationen är starkt negativt inställd till det regerande konservativa Fidesz och har sedan partiet kom till makten i Ungern kontinuerligt flyttat ned landet från en tiondeplats till nu plats 73. Reporter utan gränsers objektivitet i bedömningen av Ungern har dock ifrågasatts.

Om varningen röstas igenom utgör den en språngbräda för att gå vidare med en artikel 7-process mot Ungern med olika former av sanktioner och bestraffningar – fråntagen rösträtt i EU, indragna EU-stöd med mera. I botten ligger ett missnöje med att Ungern slagit vakt om sin nationella suveränitet i beslut som rör migration.

Regerande Fidesz och den folkmajoritet som stödjer partiet betraktar länder som Sverige som invandringspolitiska skräckexempel. Därför har man bland annat kategoriskt sagt nej till att delta i det EU-centraliserade omfördelningssystem av migranter som föreslagits men som nu ser ut att inte bli av, då flera andra länder också sagt nej.

Kristina Winberg motiverar ett nej till resolutionen med att det inte finns tillräckliga bevis för att inleda en artikel-7-process mot Ungern och att mycket av det man kritiserar Ungern för är sådant som landet själv har rätt besluta om. Hon delar även uppfattningen om att man ger sig på Ungern på alla möjliga områden därför att man ogillar landets migrationspolitik och vägran att acceptera en av EU påtvingad fördelning av migranter.

Den profilerade EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt från Moderaterna har gått till hätsk attack mot Winberg och Sverigedemokraterna därför att de motsätter sig att Ungern varnas.

Corazza Bildt säger bland annat att hon vet att Sverigedemokraterna ”är superkompisar” med vad hon kallar ”extremhögerpopulister” som Orbán i Ungern, Salvini i Italien och Le Pen i Frankrike. Den moderata EU-parlamentsledamotens ilska mot detta internationella kompisskap är att det är politiker och partier ”som vill försvaga EU”.

Enligt Corazza Bildt är Sverigedemokraternas syfte med att rösta nej till att straffa Ungern ett utslag av att ”förneka fakta” och en ambition att ”demonisera och splittra Europa”. Från Sverigedemokratiskt och annat konservativt och nationalistiskt håll menar man tvärtom att det är EU som ägnar sig åt att demonisera Ungern.

I sitt verbala utfall mot Sverigedemokraterna sade Corazza Bildt också att processen mot Ungern är viktig eftersom vi annars ”sjunker ned bland populisterna, i träsket”.

Ett problem för dem som vill peka ut Fidesz som ”extremhögerpopulister” är motsägelsen i att partiet sitter i samma partigrupp, EPP, som bland annat de svenska Moderaterna, dvs det parti som Anna Maria Corazza Bildt tillhör. I den gruppen återfinns också svenska KD liksom ett antal andra kristdemokratiska partier, däribland tyska CSU med gruppens ordförande tysken Manfred Weber i spetsen som kandiderar till posten som ny ordförande för EU-kommissionen.

Tidigare har ett artikel 7-förfarande inletts mot Polen, ett annat av de länder som sagt nej till att rätta in sig i EU-ledet när det gäller migrationspolitiken.

Uppdatering:

Vid onsdagens omröstning i EU-parlamentet beslöts att inleda en artikel 7-process mot Ungern. 448 ledamöter röstade för medan 197 röstade emot.