➤ POLITIK Besparingar på 30 miljarder på migration och integration. Det är en av punkterna i Sverigedemokraternas budgetmotion för nästa år. Samtidigt vill partiet sänka inkomstskatten och satsa på hälso- och sjukvård, rättsväsendet samt pensionärerna.

Oscar Sjöstedt och Per Ramhorn, partiets ekonomiskpolitiske respektive hälso- och sjukvårdspolitiske talesperson, presenterade budgeten på en pressträff på onsdagsmorgonen.

Enligt Sjöstedt kommer riktlinjerna för SD:s landsdagar i november ha fyra fokusområden; migration, lag och ordning, sjukvård samt sammanhållning och integration.

Hälso- och sjukvård
Enligt SD befinner sig svensk sjukvård idag i en omfattande kris och man tar det faktum att Sverige idag har Europas längsta vårdköer som exempel.

Partiet föreslår en ny nationell sjukvårdsreform som innebär en patienträttsgaranti, vilken i sin tur ska ge ”en tillgänglig sjukvård av hög kvalitet”.

Ambitionen är att ha en sjukvård fri från köer senast till 2021.

Rättsväsendet
”En stat som inte upprätthåller lag och ordning är en stat i sönderfall”, skriver partiet och pekar på de 61 så kallade utsatta områdena – varav 23 bedöms som särskilt utsatta – runtom i Sverige där polis och räddningstjänst har svårigheter med att utföra sitt arbete.

För att komma till bukt med problemet vill SD bland annat anställa 7 000 nya poliser för vilka man också kraftigt ska förbättra arbetsvillkoren.

Beredskapspolisen ska återinföras, stödet till kriminalvården ska öka och jourdomstolar ska upprättas är några andra punkter.

Pensionärerna
Just pensionärerna menar SD är en grupp som förbisetts under lång tid av Sveriges politiker, och här vill man genomföra ”tämligen omfattande åtgärder på flera områden”.

Det förhöjda grundavdraget vill man ersätta med det befintliga jobbskatteavdraget, vilket skulle innebära att den så kallade pensionärsskatten avskaffas helt för samtliga pensionärer.

Andra åtgärder handlar om att höja bostadstillägget och garantipensionen med 1 000 kronor vardera.

Inkomstskatten
För att sänka det man menar är ett förhållandevis högt skatteuttag på arbetsinkomster ur ett internationellt perspektiv, budgeterar partiet för sänkta inkomstskatter på 20 miljarder per år under de kommande tre åren.

Här kan budgeten läsas i sin helhet.