Som Samhällsnytt tidigare rapporterat beslöt YouTube häromdagen att släcka ned SwebbTV – en av de största mediekanalerna i Sverige som använder plattformen för sitt programutbud. Redaktionen och dess 65 000 prenumeranter fick se 700 program producerade under fem år raderade. Riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson (SD) riktar med anledning av händelsen en fråga till demokratiminister Amanda Lind (MP) om vad han beskriver som ”den senaste tidens anmärkningsvärda avstängningar på sociala medier som kränker vår demokrati och yttrandefrihet.

I ett inlägg på Facebook påtalar Bäckström Johansson hur en stor del av samhällsdebatten idag äger rum på nätet där en handfull aktörer som Facebook, Twitter och YouTube blivit centrala delar av informationsinfrastrukturen och minst lika viktiga plattformar för att sprida och ta del av information som de traditionella medierna.

Han menar att när de sociala mediejättarna utifrån en politisk agenda och en de facto monopolställning börjar utöva sin makt över vilka som ska få synas och höras i det offentliga samtalet uppstår en konflikt med de principer som gäller för ett demokratiskt samhälle – problemet blir inte mindre därför att det är privata aktörer med kontroll över en oproportionerligt stor del av informationsinfrastrukturen som utövar censuren i stället för staten som i traditionella diktaturer.

Läs mer: SwebbTV:s samtliga videor på Youtube borttagna

Regeringen kallade för en tid sedan till sig höga representanter för de sociala mediejättarna. De samtalen har enligt Bäckström Johansson inte lett till någon förstärkning av hur medborgarnas och de fria opinionsbildarnas demokratiska rättigheter skyddas – fortfarande stängs oppositionella politiker och kritiskt granskande medborgarjournalister godtyckligt av med en tydlig politisk slagsida i vilka det drabbar.

Nu senast hände det med ett helt mediehus, SwebbTV, som från den ena dagen till den andra försvann som om det aldrig hade existerat. Detta dessutom strax efter att samma mediehus fått klartecken från Mediestödsnämnden om ekonomiskt stöd, med vilket följer en presumtion om att man följer de riktlinjer som gäller för medier i Sverige.

Bäckström Johansson skriver att algoritmer och godtycklighet inte bör tillåtas begränsa grundlagsskyddade fri- och rättigheter som måste försvaras lika starkt på nätet som utanför – innehåll som inte strider mot nationell lagstiftning ska inte kunna tas bort hursomhelst av de sociala mediejättarna.

Den konkreta frågan till demokratiministern Amanda Lind lyder:

Anser statsrådet och regeringen att denna typ av ageranden är ett problem för demokratin och yttrandefriheten? Avser regeringen och statsrådet att vidta några åtgärder för att grundlagsskyddade rättigheter inte kränks på sociala medieplattformar?

I en kommentar till Samhällsnytt säger Bäckström Johansson att det här är frågor som hans parti också arbetar med mer samordnat, bland annat med syfte att få till stånd nödvändiga lagändringar.

– Vi har lyft detta utifrån att det finns ett behov av att utreda lagstiftning på området och hur man då kan tillförsäkra att alla ska känna att man omfattas av den svenska lagstiftningen. Ser man på den monopolliknande roll som de här mediebolagen har så är det nånstans rimligt att man inkluderar dem i lagstiftningen. Det är ett arbete som redan pågår i en del andra länder, bland annat Storbritannien, USA och Polen.