I valet 2014 fanns SD:s starke man i Kalmar, Thoralf Alfsson, inte med på riksdagslistan och fick därför lämna riksdagen efter en mandatperiod. Motiveringen till petningen var att Alfsson inte kommunicerat partiets politik på rätt sätt. Nu tar partiet nästa steg och öppnar ett uteslutningsärende mot Alfsson samtidigt som man stänger av honom från hans uppdrag i kommunstyrelsen.

Upprinnelsen till det som nu utspelar sig är en Facebook-konversation som spårade ur strax före valet. En person med utomvästlig invandrarbakgrund skrev när de politiska argumenten tröt ”Varför knullar Jimmie hans mamma medan hans sambo tittar på?”

Alfsson kontrade – utifrån det faktum att ”knulla din mamma” är en något av en standardfras i vissa invandrarkulturer och med Erik Axel Karlfeldts bevingade ord om att ”tala med bönder på bönders vis” klingande i huvudet – med kommentaren ”Gör oss svenskar en tjänst. Återvandra till ditt hemland, ditt riktiga ­hemland, där ni knullar era mammor.”

När känslorna lugnat ned sig lite hos de inblandade togs hela den urspårade diskussionen bort från Facebook-sidan. Händelsen fick viss medial uppmärksamhet och Alfsson uttryckte ånger över att han inte hållit tand för tunga i stället för att sänka sig till samma nivå som den SD-fientlige antagonisten.

Därmed föreställde sig de flesta att saken var ur världen. Centralt placerade personer som länge verkat för att få bort Alfsson har emellertid nu drivit igenom att ett uteslutningsärende öppnas mot honom. Och så länge det pågår stängs han också av från sina politiska partiuppdrag.

Mattias Bäckström Johansson, som är distriktsordförande för SD i Kalmar län och den ende på lokal nivå som har tillåtelse att uttala sig i frågan vill inte spekulera i vad utredningen kommer att utmynna i. Han förklarar bara att det finns det tre alternativ – att utredningen läggs ned, att Alfsson får en varning eller att Alfsson utesluts ur partiet.

Thoralf Alfsson är ett av de tyngsta namn SD har i Kalmarregionen. Han är dessutom välkänd och populär bland partiets gräsrötter i hela landet. Hans politiska blogg är mycket välbesökt. Där skriver han på tisdagen att han inte kan uttala sig i frågan eftersom han ännu inte fått någon information från medlemsutskottet.

Utredningen väntas ta ungefär en månad. När den är klar är det medlemsutskottet som meddelar vilket beslut som har fattats.