Regeringen har efter ett par månader vid makten satt samman en styrgrupp för Vattenfall. Det nya är att även Sverigedemokraterna, som ingår i regeringsunderlaget, kommer att ha representation i gruppen. Redan nu finns indikationer på att SD kommer ställa krav på att den statliga energijätten omprövningar sin hållning gällande nyinvesteringar avseende Sveriges energiförsörjning.

På lördagen rapporterade Dagens Industri att det redan i ett tidigt skeende kommit ett uttalande från Tobias Andersson, Sverigedemokraternas ordförande i näringsutskottet, i vilket han gör gällande att Vattenfall måste sluta agera som vindkraftslobbyister.

LÄS ÄVEN: Regions satsning på vindkraft får pris: Värsta skatteslöseriet

Inte heller utesluter Andersson att det kan komma att krävas ändring i både styrelse och ledning för att föra Vattenfall i en riktning som regeringen uppfattar som mer önskvärd än den nuvarande.

– Det viktigaste är att vi säkerställer en styrning av bolaget där man faktiskt förstår vad som gäller, att vi vann valet på en helt annan energipolitik än den som regeringen som har tillsatt den nuvarande styrningen har ägnat sig åt, säger Andersson till DI.

Redan innan den tillträdande styrgruppen haft möjlighet att påbörja sitt arbete har det dock kommit indikationer på att en viss kursändring kan skönjas i Vattenfalls prioriteringar. I januari kunde Samnytt rapportera att Vattenfall lämnat in en ansökan om att Svenska kraftnät ska utreda möjligheten att uppföra nya reaktorer vid Ringhals.

I ansökan uppger Ringhals att man söker tillstånd för reaktorer med kapacitet till 2800 megawatt, vilket innebär att man har för avsikt att bygga stora reaktorer. Detta trots att man i sin förstudie föreslog reaktorer av mindre modell.

LÄS ÄVEN: SD ska stoppa ny vindkraftsindustri