➤ I kölvattnet av att USA verkställde det sedan decennier fattade beslutet att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad har en våg av våldsbejakande judehat sköljt inte bara över Mellanöstern utan också över länder i Europa vars befolkningar numera hyser en aktningsvärd andel med bakgrund i regionen. Ledande Sverigedemokrater, däribland riksdagens andre vice talman Björn Söder, riktar nu ett anklagande finger mot övriga riksdagspartier och medierna för att den muslimska antisemitismen tillåtits slå rot i Sverige.

För några dagar sedan postade Björn Söder ett inlägg på sin Facebook-sida där han kommenterade de våldsamma attackerna mot judiska byggnader i Göteborg och Malmö och det oförblommerade judehat Med slagord som ”skjut judarna” som skanderades under manifestationer efter USA:s Jerusalem-erkännande. I inlägget påminner Söder om att detta är en importerad antisemitism, något som svensk media och svenska politiker kritiserats av judiska organisationer för att tiga om.

Söder går dock längre än de judiska organisationernas företrädare och menar att media- och politikeretablissemanget inte bara tigit, de bär även ett stort ansvar för att den här antisemitismen fått fäste i Sverige. Det är rasistiska värderingar som är djupt rotade i kulturen hos stora invandrargrupper och ofta också officiell politik i de länder varifrån dessa invandrare kommer.

Söder reagerar på hur företrädare för de andra partierna nu går ut och tar avstånd från denna antisemitism men utan något inslag av självrannsakan beträffande den invandringspolitik man fört och som lagt grunden för det som nu sker i Sverige.

I sitt inlägg på Facebook skriver Söder: ”Hatet mot judar ökar i Sverige. Antisemitismens fula tryne syns allt oftare. Arkitekterna bakom detta är sjuklövern i riksdagen och det svenska medieetablissemanget. Detta är inget som ”bara” händer. De har under decennier målmedvetet arbetat för att skapa det samhälle vi nu har. Därför är deras avståndstagande nu ett hån mot de drabbade”.

Inlägget har uppmärksammats av bland annat SVT som kontaktat Söder. I ett mejlsvar utvecklar andre vice talmannen sina tankegångar:

Vi ser idag i Sverige en framväxande antisemitism som i många delar är importerad från Mellanöstern. Genom en fullständigt oansvarig invandringspolitik med stort inflöde av migranter från arabstater i Mellanöstern har sjuklövern i riksdagen (det vill säga övriga sju riksdagspartier, som alla stått bakom denna invandringspolitik) genom sitt mångkulturella samhällsbygge skapat detta vi nu ser. Samtliga sju partier bär lika stor skuld.

En annan ledande Sverigedemokrat som påtalat att den antisemitism som nu breder ut sig i Sverige beror på invandring från Mellanöstern är partisekreteraren och riksdagsledamoten Richard Jomshof. Även han pekar ut politikerna som ansvariga.

Från de utpekade partierna slår man ifrån sig. Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Magnus Manhammar kallar i ett uttalande till SVT Söders resonemang för ”trams” och ser ingen koppling mellan den förda invandrings- och integrationspolitiken och judehatet bland invandrare.

Manhammar viftar bort Söders och Jomshofs anklagelser som ”befängda” och ”en löjlig konspirationsteori”. Han menar att syftet med utspelet är att flytta fokus från Sverigedemokraternas ”rasistiska historia”. Enligt Manhammar tar både regeringen och den borgerliga ’oppositionen’ sitt ansvar genom att ”tydligt ta avstånd mot antisemitismen”.

Kritiker menar dock att det inte räcker att med ord ta avstånd från antisemitism och att det bland det mångkulturella samhällsbyggets ingenjörer funnits en naiv föreställning om att de som kommer till Sverige gör det därför att de attraheras av de svenska värderingarna och den svenska kulturen. Problematiska inslag i ursprungsländerna i form av antisemitiska, misogyna, homohatiska, teokratiska osv värderingar har man föreställt sig att invandrarna kastar av sig när de passerar gränsen till Sverige.

Manhammar är engagerad i riksdagens nätverk mot antisemitism, som dock i huvudsak fokuserat på de konspiratoriska föreställningar om judar som florerar i de små inhemska högerextrema och nazistiska miljöerna.