På den danska regeringens hemsida kan man via den så kallade återvandringskartan följa hur väl arbetet med att få invandrare att återvända går. Ett intensifierat arbete med att få fler att frivilligt återvända är något Sverigedemokraterna skulle vilja se även här.

Danmark är förebilden för Sverigedemokraterna när det gäller en stramare invandringspolitik. Där arbetar man också aktivt för att få fler invandrare som inte lyckats anpassa sig att lämna landet.

LÄS ÄVEN: Direktutvisningar framgångsrikt i Danmark

Ludvig Aspling, SD:s migrationspolitiske talesperson, hämtar inspiration från “repatrieringskartan” som danska regeringen lanserat på nätet där man kan man följa exakt hur många invandrare som återvandrar till sitt ursprungsland – kommun för kommun, person för person.

– Det ser kanske konstigt ut för en svensk när man redovisar hur det går. Danskarna har ett annat sätt att diskutera och belysa frågorna vilket i grund och botten är bra, vi ser gärna ett liknande men kanske inte exakt samma arbetssätt, säger Ludvig Aspling till Aftonbladet.

200 000 kronor

Den invandrare i Danmark som vill återvandra kan få över 200 000 kronor plus andra bidrag, detta mot att personen i fråga avsäger sig sitt uppehållstillstånd.

I Sverige ligger motsvarande summa på 40 000 kronor, något Sverigedemokraterna anser är en alldeles för låg nivå. I fjol var det bara två personer som nappade på erbjudandet, detta jämfört med 66 stycken bara hittills i år i Danmark.

Transitcenter

I enlighet med Tidöavtalet vill man också utreda transitcenter, och även här är danska så kallade Udrejsecenter förebilden, där migranter ska bo under hela asylprocessen.

– Man ska inte sticka därifrån och springa runt. Dels handlar det om en ekonomisk besparing, att det blir billigare att ha fler på samma ställe. Dels vill vi fasa ut att folk söker asyl för att få jobba här. Det är ett sätt att hindra människor från att jobba svart vid sidan av, det är mycket oegentligheter som pågår, säger Ludvig Aspling.

LÄS ÄVEN: Före detta danska migrationsministern: ”Danmark ska aldrig bli som Sverige!”