Efter valet 2018 tog Sverigedemokraterna över styret i Sölvesborgs kommun tillsammans med M, KD och det lokala partiet SoL. Det har blivit väldigt omskrivet nationellt och vänterliberal media har försökt att kritisera den nya ledningen. Men nu visar det sig att väljarna uppskattar koalitationen, som kallar sig Samstyret, och inte minst SD ökar kraftigt i opinionen.

Ordförande i kommunstyrelsen är Louise Erixon (SD) och igår skickade Samstyret ut ett pressmeddelande om en färsk opinionsundersökning. Där skriver de:

I april 2020 släppte Samstyret en lokal opinionsmätning genomförd av Sifo som visade att de styrande partierna i Sölvesborg (SD, M, KD och SoL) stigit ordentligt opinionen i jämförelse med valresultatet. Den mest utstickande skillnaden i den mätningen var då att SD ökade 7 procentenheter medan S tappade nästan motsvarande. Totalt hamnade Samstyrets fyra partier tillsammans på 57 procentenheter (valresultatet 53.)

Mellan den 7-21 september gjordes en ny opinionsundersökning utförd av Sifo, på uppdrag av SD riks kommunikationsavdelning. Den visar att Samstyret ytterligare utökar sin majoritetsställning. Sammanlagt ligger de på 61 procent, vilket ska vara ovanligt för partier i styrande ställning.

Så här fördelar sig rösterna enligt opinionsundersökningen (valresultatet 2018 inom parentes):

Sverigedemokraterna: 37 (29)
Socialdemokraterna: 28 (33)
Moderaterna: 19 (17)
Kristdemokraterna: 4 (3)
Vänsterpartiet: 4 (4)
Centerpartiet: 2 (5)
Liberalerna: 2 (2)
Miljöpartiet: 2 (1)
Sol-partiet: 1 (4)
Annat parti: 1 (1)

– Bägge mätningarna som gjorts under mandatperioden berättar att Samstyret lyckats i arbetet med att dra skutan Sölvesborg mer i rätt riktning. Viktigt för oss har varit att lägga örat till marken och lyssna på den enskilda kommuninvånaren. För Sverigedemokraternas del är mätningen revolutionerande och att ett parti ökar så pass mycket på kort tid i styrandeställning saknar nog motstycke i svensk kommunalpolitik. Det är uppenbart att Sölvesborgsmodellen, som vi skapat här, varit ett koncept som invånarna här vill se mer av, säger Louise Erixon (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Även Moderaterna är nöjda och menar att de valde ”rätt väg” när de sökte sig till ”konservativa vänner”:

– Moderaterna har bevisligen vänt tidigare mandatperioders nedåtgående trend och nu börjat öka i opinionen igen. Det är ett kvitto på att vi valde rätt väg i att söka oss till nya konservativa vänner och vara först i Sverige med att utgöra exemplet på den nya blockindelningen i svensk politik, sa Kith Mårtensson (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.